Zarządzany system WordPress Pomoc

Zmień wersję PHP

Aby zmienić wersję PHP dla zarządzanego systemu WordPress, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Ostrzeżenie: Aktualizacja wersji PHP może spowodować problemy w Twojej witrynie. Możesz przetestować aktualizację, korzystając ze środowiska testowego.
 1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
 2. Na stronie Moje produkty , obok pozycji Zarządzany system WordPress, wybierz opcję Zarządzaj wszystkim .
 3. Z menu Ikona menu wybierz opcję Ustawienia dla witryny, w przypadku której chcesz zmienić wersję PHP.
  Menu opcji witryny
 4. W sekcji Witryna produkcyjna, obok pozycji Wersja PHP wybierz opcję Zmień.
  Uzyskaj dostęp do opcji zmiany wersji PHP
 5. Wybierz z menu wersję PHP, na którą chcesz zmienić obecną, a następnie wybierz Zapisz zmiany.
  Wybierz wersję PHP

Gratulacje! Zaktualizowałeś wersję PHP dla swojej witryny Managed WordPress.

Zweryfikuj wersję PHP

Zmianę wersji PHP można zweryfikować w panelu WordPress.

 1. Zaloguj się do serwisu WordPress.
 2. W menu po lewej stronie wybierz opcję Narzędzia.
 3. Wybierz Zdrowie witryny.
 4. Wybierz Serwer.
 5. Zlokalizuj wersję PHP, aby znaleźć aktualną wersję PHP uruchomioną w witrynie.

Więcej informacji