โดเมน วิธีใช้

เพิ่มชื่อโฮสต์ที่กำหนดเอง

คุณสามารถเพิ่มชื่อโฮสต์ที่กำหนดเองให้กับไฟล์โซน DNS ได้เพื่อใช้เป็นเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนที่ลงทะเบียนด้วยโดเมน GoDaddy ชื่อโฮสต์จะมอบหมายให้กับที่อยู่ IP หนึ่งเสมอและจำนวนชื่อโฮสต์สูงสุดที่โดเมนจะมีได้จะกำหนดตามการลงทะเบียนนามสกุลโดเมน

ตัวอย่าง: คุณสามารถสร้างชื่อโฮสต์ เช่น ns1 บนโดเมน เช่น coolexample.com ที่ระบบมอบหมายให้กับที่อยู่ IP หนึ่งได้ คุณก็จะสามารถใช้ชื่อโฮสต์แบบเต็ม ns1.coolexample.com เป็นเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนอื่นๆ ได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ตโครงการโดเมน GoDaddy ของคุณ (ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบใช่ไหม ให้ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
 2. เลือกโดเมนเฉพาะเพื่อเข้าถึงหน้า การตั้งค่าโดเมน
  เลือกโดเมนเดียว
 3. เลือก DNS จากนั้นเลือก ชื่อโฮสต์
  แท็บเลือกชื่อโฮสต์
 4. เลือกเพิ่มชื่อโฮสต์
 5. ป้อนรายละเอียดชื่อโฮสต์
  • โฮสต์: โฮสต์หรือส่วนนำหน้าของชื่อโฮสต์โดยไม่นับชื่อโดเมน โฮสต์จะต้องเป็นไปตามข้อจำกัดเหล่านี้
   • ใช้ได้เพียงอักขระ ASCII ที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น
   • ใช้อักขระพิเศษได้เพียงยัติภังค์หรือเครื่องหมายลบ(‐) และจุด (.) เท่านั้น
   • แต่ไม่สามารถขึ้นต้นด้วยยัติภังค์หรือเครื่องหมายลบ (‐) ได้
  • ที่อยู่ IP: ที่อยู่ IPv4 ที่เชื่อมโยงกับโฮสต์นั้นๆ
   • เลือกเพิ่มที่อยู่ IP เพื่อเพิ่มที่อยู่ IP อื่นๆ ให้กับชื่อโฮสต์นี้ หากต้องการลบที่อยู่ IP เพิ่มเติม ให้เลือกลบ ภาพหน้าจอของไอคอนสำหรับแก้ไขระเบียนข้อมูล DNS ถัดจากที่อยู่ IP นั้นๆ
 6. เลือกบันทึกเพื่อเพิ่มชื่อโฮสต์ใหม่

ในกรณีส่วนใหญ่ ชื่อโฮสต์ใหม่จะพร้อมใช้งานภายใน 90 นาที เราจะส่งอีเมลให้คุณเมื่อพร้อมใช้งาน จากนั้นคุณจะสามารถเปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ชื่อโฮสต์ใหม่ได้

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม