Monica-Bailey-NEW

Monica Bailey
Baş İnsan Kaynakları Sorumlusu

Geri

GoDaddy şirketinin çalışanları ve kültürünün başındaki kişi olan Monica, dünya çapında çalışanlarımız ve liderlerimiz için yetenek ve performans yönetimi, toplam ödüller, öğrenme ve geliştirme, işe alma, dahil etme ve ortaklık alanlarından sorumludur. GoDaddy şirketine katıldığı 2013 yılından beri Monica, bilinçdışı önyargıyı azaltmanın yanı sıra performansın artmasını ve özel bir kültür oluşturulmasını sağlamak için Stanford ile ortaklaşa gerçekleştirilen, güncellenmiş bir performans inceleme süreci de dahil olmak üzere çeşitli girişimlerde bulundu. Buna ek olarak, hem GoDaddy şirketinin kültürünü hem de operasyonlarını geliştirmek için seviye sürekliliği ve kariyer yapısı, ödeme eşitliği ve çalışan geri bildirim altyapısında büyük etkisi oldu.

Monica, GoDaddy öncesinde 17 yıl boyunca Microsoft’ta güvenilir iş ortağı olarak çalışmış, İK Birleşmeler ve Satın Almalar operasyonlarının oluşturulmasına yardımcı olmuş ve şirketin Başkanı ve CEO’ları dahil olmak üzere, gelecekteki zorlukların üstesinden gelmek için en üst düzey yetenekleri geliştirmeyi amaçlayan şirket içi değerlendirme ve geliştirme programını oluşturmuştur. Aynı zamanda kendi İK koçluk ve danışmanlık firmasını da yürütmektedir.

Monica, Kadın Çalışmaları alanına odaklandığı Psikoloji ve İletişim alanında lisans derecesiyle Washington State University’den mezun olmuştur.