Lauren Antonoff

Lauren Antonoff,
Prezes, GoDaddy Experiences

Wstecz

Będąc prezesem działu GoDaddy Experiences w GoDaddy, Lauren sprawuje pieczę nad rozwojem i działaniem naszego kreatora witryn oraz rozwiązaniami handlu w Internecie dla małych firm na całym świecie.

Przed dołączeniem do GoDaddy Lauren spędziła osiemnaście lat w firmie Microsoft, gdzie ostatnio zajmowała pozycję dyrektora zarządzania programem dla SharePoint, a jej celem było uczynienie tego narzędzia przyjaznym w użytkowaniu. Jej kierownictwo miało kluczowe znaczenie przy tworzeniu jednego z najbardziej udanych produktów i biznesów w firmie Microsoft, a także pomogło w przeniesieniu narzędzia SharePoint do chmury.

Pracując dla firmy Microsoft, stworzyła program „Step Up”, którego celem było zwiększenie ilości kobiet zajmujących wyższe stanowiska kierownicze poprzez pomaganie im we wzmacnianiu ich kandydatury na te pozycje. Lauren studiowała retorykę i nauki polityczne na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.