Certyfikaty SSL Pomoc

Ręczne instalowanie certyfikatu SSL na platformie Google App Engine

Po zatwierdzeniu żądania certyfikatu możesz pobrać certyfikat z menedżera SSL i zainstalować go na Google App Engine w Google Cloud Platform.

Jeśli używasz Google Compute Engine zamiast Google App Engine, należy połączyć się z instancją i zainstalować certyfikat ręcznie.

 1. Zaloguj się na konto Google Cloud Platform pod adresem https://console.cloud.google.com.
 2. W menu nawigacji po lewej stronie wybierz App Engine.
 3. W App Engine na lewym panelu kliknij Ustawienia.
 4. W głównej sekcji kliknij menu Certyfikaty SSL u góry.
 5. Kliknij niebieski przycisk Prześlij nowy certyfikat.
 6. W nowym oknie wprowadź nazwę, która pozwoli w łatwy sposób zidentyfikować Twój certyfikat SSL w późniejszym terminie w polu Nazwa.
 7. W polu certyfikat klucza publicznego wklej tekst z losowo nazwanego pliku .crt, a następnie w nowym wierszu wklej tekst z pliku gd_bundle.crt (lub podobnego).
  • Uwzględnij wiersze „-----BEGIN CERTIFICATE-----” i „-----END CERTIFICATE-----”.
  • W tym polu tekstowym powinny być łącznie cztery pakiety certyfikatów między dwoma plikami.
 8. W polu klucz prywatny wystarczy wkleić tekst z pliku coolexample.com.key.
  • Powinny zostać uwzględnione wiersze „-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----” i „-----END RSA PRIVATE KEY-----”.
 9. Kliknij niebieski przycisk Prześlij.
 10. Na stronie Edytuj certyfikat znajdź sekcję Włącz SSL dla następujących domen niestandardowych.
 11. Zaznacz pola obok domen, które zabezpieczasz swoim certyfikatem.
 12. Kliknij niebieski przycisk Zapisz u góry strony, aby zakończyć instalację certyfikatu SSL.

Następne kroki

Więcej informacji

Uwaga: Dla wygody użytkowników udostępniamy informacje dotyczące sposobu użycia produktów innych firm, ale nie zachęcamy do ich używania, nie świadczymy dla nich pomocy technicznej ani nie ponosimy odpowiedzialności za funkcje bądź niezawodność tych produktów. Znaki towarowe i logo innych firm należą do odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.