GoDaddy Pomoc

Znajdowanie i zastępowanie przy użyciu wtyczki WordPressa

WordPress korzysta z bazy danych do przechowywania danych witryny. Najłatwiejszym sposobem wyszukiwania i zastępowania tych danych jest użycie wtyczki. Jest to przydatne, kiedy chcesz zastąpić fragment tekstu (taki jak nazwa domeny), który jest wyświetlany w całej witrynie.

Ostrzeżenie: Należy zawsze utworzyć kopię zapasową witryny przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w bazie danych.
 1. Zaloguj się do serwisu WordPress.
 2. Zainstaluj i aktywuj wtyczkę Better Search Replace.
 3. W menu po lewej stronie wybierz kolejno Narzędzia > Better Search Replace.
 4. W polu Szukaj wprowadź tekst, który chcesz zastąpić.
  • Jeśli zmieniasz domenę, wprowadź tutaj stary adres URL witryny. Na przykład http://olddomainexample.com (bez ukośnika na końcu).
 5. W polu Zastąp wprowadź nowy tekst.
  • Jeśli zmieniasz domenę, wprowadź tutaj nowy adres URL. Na przykład http://newdomainexample.com (bez ukośnika na końcu).
 6. W polu Wybierz tabele wybierz opcję wszystkie tabele bazy danych na liście.

  Uwaga: Jeśli nie chcesz sprawdzać wyników przed zainicjowaniem zmian w bazie danych, kontynuuj od kroku 9. Zalecamy jednak wykonanie dwóch kolejnych kroków, aby upewnić się, że nie dojdzie do niepożądanych zmian.

 7. Pozostaw zaznaczone pole wyboru Uruchom na sucho i wybierz opcję Uruchom wyszukiwanie/zastępowanie. W ten sposób możesz wcześniej sprawdzić wyniki.
 8. Wybierz opcję Kliknij tutaj, aby zobaczyć, w których tabelach bazy danych zostanie zastąpiony tekst, a następnie wyświetlone zostanie okno z wynikami.
 9. Usuń zaznaczenie pola wyboru Uruchom na sucho.
 10. Wybierz opcję Uruchom wyszukiwanie/zastępowanie, aby zastąpić tekst w bazie danych.

Stary tekst zostanie zastąpiony w witrynie.

Więcej informacji