GoDaddy web sitesi güvenlik araştırması, KOBİ’lerin siber saldırı riski altında olduklarını düşündüğünü gösteriyor

GenelKategori
Okuma süresi: 5 dk
Selina Bieber

2020 yılında hayatımıza giren pandemi çoğu işletmenin iş yapış şekillerinde değişiklere neden olurken, bu dönemde online olan işletmelerin sayısı da arttı. Ancak, online olan ve e-ticarete atılan işletmelerin normal beklentinin üzerinde artması bir sorunu da beraberinde getiriyor: siber güvenlik. Daha fazla işletme internete adım attığından, siber saldırganların hedefleri de artış gösteriyor. Öyle ki, araştırmalar pandemi döneminde siber saldırıların yüzde 40 arttığını ortaya koydu. Biz de girişimcilerin ve küçük işletmelerin online dünyada başarılı olması için gerekli araç ve yardımı sunan bir teknoloji şirketi olarak bu dönemde Türkiye’deki küçük işletmelerin web sitesi güvenliği konusundaki farkındalığına, görüşlerine ve uygulamalarına ışık tutmak amacıyla bir güvenlik araştırması gerçekleştirdik.

GoDaddy 2021 Web Sitesi Güvenliği Anketi sonuçlarına göre Türkiye’deki küçük işletmelerin yüzde 81’i siber güvenliğin küçük işletmeler için çok önemli bir konu olduğunu düşünüyor.

Güvenlik araştırması, küçük işletmelerin saldırı riski altında olduklarını düşündüklerini gösteriyor

Anket sonuçlarına göre Türkiye’deki küçük işletmelerin yüzde 65’i siber saldırı riski altında olduklarını düşünüyor. Siber saldırı çeşitleri konusunda katılımcılar, yüzde 70 ile kötü amaçlı yazılımları, yüzde 65 ile DDoS saldırılarını, yüzde 62 ile kimlik avı saldırılarını ve yüzde 50 ile fidye yazılımları (ransomware) küçük işletmeler için en büyük potansiyel güvenlik tehditleri olarak algılıyor.

Web sitesi güvenliği terimleri söz konusu olduğunda ise Türkiye’deki katılımcıların yüzde 61’i SSL sertifikalarına çok aşina olduklarını belirtirken, yüzde 51’i HTTPS şifreleme, yüzde 50’si DDoS saldırıları, yüzde 53’ü hacker, yüzde 56’sı güvenlik duvarı ve yüzde 50’si kötü amaçlı yazılım terimlerine çok aşina olduklarını belirtiyor.

Küçük işletme sahipleri, web sitesi güvenliği için SSL sertifikalarının en önemli özellik olduğuna inanıyor.

Web sitesi güvenliği araçları söz konusu olduğunda, güvenli araştırması katılımcıları, yüzde 67 ile web sitesi güvenliği için SSL sertifikalarının en önemli özellik olduğuna inanıyor. Bunu yüzde 64 ile web sitesi yedekleme, yine yüzde 64 ile güvenlik duvarı, yüzde 52 ile de kötü amaçlı yazılım taraması takip ediyor.

İlgili yazı: Web siteniz için SSL sertifikası gerekli mi? 

Risk altında olsalar da ne yapacaklarını biliyorlar

Türkiye’deki küçük işletmeler risk altında olduklarını düşünseler de büyük bir kısmı saldırıya uğradıkları takdirde ne yapacaklarını bildiklerini belirtiyor. Güvenlik araştırması sonuçlarına göre, yüzde 36’sı siber saldırılar ile nasıl başa çıkacaklarını bildiklerini söylerken, yüzde 40’ı ise saldırıya uğramaları durumunda kimden yardım isteyeceklerini bildiklerini söylüyor.

Konu web sitesi güvenlik çözümleri olduğunda, katılımcıların yüzde 38’i web sitesi koruma ve güvenlik çözümlerine yatırım yaptığını, yüzde 39’u konuyla ilgili araştırma yaptığını ama henüz bir çözüm satın almadığını, yüzde 23’ü de konuyla ilgili araştırma yapmadığını veya güvenlik ile ilgili bir çözüm satın almadığını belirtiyor.

Yüzde 60’ı daha önce bir güvenlik ihlali yaşamış

Güvenlik araştırması katılımcılarının yüzde 40’ı daha önce bir güvenlik ihlali yaşamadıklarını, yüzde 28’i güvenlik ihlali yaşadıklarını ama bir zarara uğramadıklarını, yüzde 32’si ise onları zarara uğratan bir güvenlik ihlali yaşadıklarını belirtiyor. Zarara uğrayan katılımcıların yüzde 44’ü web sitelerinde kesinti yaşarken, yüzde 35’i mali kayba, yüzde 19’u ise itibar kaybına uğramış.

Küçük işletmelerin en büyük korkuları müşteri güvenini kaybetmek ve müşteri verilerinin ifşa edilmesi.

Türkiye’deki küçük işletmelerin, web sitelerinin olası bir güvenlik ihlaline uğraması durumunda en büyük korkuları yüzde 60 ile müşteri güvenini kaybetmek. Bunu yüzde 55 ile müşteri verilerinin ifşa edilmesi, yüzde 51 ile web sitelerinin bir süre kullanım dışı kalması, yüzde 49 ile mali kayıp ve yüzde 40 ile sorunu çözme maliyeti takip ediyor.

GoDaddy Web Sitesi Güvenliği Anketi dünya çapında toplam 8.381 GoDaddy müşterisi küçük işletme sahibi ile Temmuz 2021’de gerçekleştirildi. Anketin Türkiye’deki katılımcılarının yüzde 82’sini tek başına çalışan girişimciler ya da en fazla 10 çalışanı olan küçük işletmeler oluşturuyor. Katılımcıların yüzde 88’i en az orta düzeyde web sitesi teknik bilgisine sahip olduklarını belirtmiştir.

Kullanılan Ürünler