none

Раян Росланський (Ryan Roslansky)
Генеральний директор у LinkedIn

Назад

Раян – генеральний директор LinkedIn. Він координує роботу всіх команд, відповідальних за планування наступних поколінь продуктів LinkedIn і реалізацію цих планів. До посадових обов’язків Раяна належать формування стратегії продукту компанії та відстеження її розвитку, досвіду користування, розширення бізнесу та набору клієнтських операцій.

З 2009 року, коли Раян приєднався до LinkedIn, він обіймав керівні посади в різних науково-дослідних відділах, допомагаючи впроваджувати новаторські способи взаємодії з клієнтами й споживачами. Серед них нещодавнє спрощення оновленого дизайну LinkedIn для стаціонарних комп’ютерів і флагманського додатка для мобільних пристроїв, запуск платформи LinkedIn Learning, а також представлення нашої програми й платформи вмісту для впливових осіб. Він також був серед ініціаторів поглинання таких ключових компаній, як Lynda.com, SlideShare та Pulse.

До початку роботи в LinkedIn Раян виконував обов’язки старшого віцепрезидента продукту в Glam Media та працював на різних посадах у Yahoo!, де під його керівництвом відбулося поглинання компанії Overture у 2003 році.