Φιλοσοφία της GoDaddy για το περιεχόμενο

Ελευθερία έκφρασης στην GoDaddy.

Στην GoDaddy, η αποστολή μας είναι να παρέχουμε ευκαιρίες σε όλους. Πιστεύουμε ότι η ποικιλία ιδεών και η ελευθερία έκφρασης είναι σημαντικοί παράγοντες για υγιείς κοινωνίες και οικονομίες. Υποστηρίζουμε θερμά το ελεύθερο και ανοιχτό internet ως χώρο έκφρασης. Η ελεύθερη έκφραση είναι μια πολύτιμη αξία. Προστατεύει και βοηθά τους ανθρώπους να εκφράζουν τις πεποιθήσεις τους. Εξίσου σημαντικό είναι ότι προστατεύει τους ανθρώπους από αυτούς που προσπαθούν να τους φιμώσουν. Πιστεύουμε ότι το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης ισχύει για όλους, ακόμη και για εκείνους με τους οποίους πολλοί μπορεί να διαφωνούν.

Συχνά καλούμαστε να λάβουμε μέτρα για περιεχόμενο που κάποιοι βρίσκουν ανάρμοστο. Επειδή πιστεύουμε ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να έχουν τη δική τους οπτική και γνώμη, δεν αναλαμβάνουμε δράση εκτός αν το περιεχόμενο ανήκει σε κάποια από τις σημαντικές κατηγορίες που προσδιορίζονται στους GoDaddy Γενικούς όρους χρήσης. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι αποτελεί παραβίαση της πολιτικής μας η χρήση των υπηρεσιών μας για την προώθηση, παρότρυνση ή συμμετοχή σε πράξεις βίας. Αν το περιεχόμενο υπερβαίνει το πλαίσιο της έκφρασης και περιλαμβάνει προσπάθειες υποκίνησης βίας, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών μας για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της παιδικής εκμετάλλευσης ή της αναπαραγωγής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, της προώθησης ή συμμετοχής σε πράξεις τρομοκρατίας, της πώλησης συνταγογραφούμενων φαρμάκων χωρίς έγκυρη συνταγή και άλλων δόλιων δραστηριοτήτων. Η GoDaddy διαθέτει μια αποκλειστική ομάδα που ελέγχει κάθε καταγγελία περιεχομένου που υποβάλλεται, για να διαπιστώσει αν το περιεχόμενο παραβαίνει τις πολιτικές μας και, αν χρειαστεί, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

Η παροχή ευκαιριών σε όλους σημαίνει ότι δίνουμε χώρο σε ένα μεγάλο εύρος απόψεων και οπτικών. Παρόλο που το internet μπορεί, ομολογουμένως, να περιέχει μπερδεμένα στοιχεία, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι αποτελεί προνόμιο η παροχή μιας πλατφόρμας για την κοινοποίηση ιδεών, ακόμη και αν, ορισμένες φορές, αυτές οι ιδέες δεν συνάδουν με τις δικές μας εταιρικές αξίες.