Τι είναι ο .fund?

Αυτό το domain προσφέρει πρώτης τάξεως διευθύνσεις web σε οικονομικούς συμβούλους και διαχειριστές χαρτοφυλακίων που χειρίζονται ιδιωτικές επενδύσεις και επενδύσεις σε ακίνητα, καθώς και αμοιβαία, αντισταθμιστικά και άλλα επενδυτικά κεφάλαια. Επίσης, αποτελεί ιδανικό εργαλείο για ιδρύματα που ασχολούνται με την εξασφάλιση χρηματοδότησης για σχολεία και καλλιτεχνικές οργανώσεις.

Το ιδανικό όνομα domain περιμένει να το αποκτήσετε.

Καθώς καταφθάνουν στο web εκατοντάδες νέες επεκτάσεις domain, το να βρείτε μια διεύθυνση που ταιριάζει στην επιχείρησή σας είναι ευκολότερο από ποτέ. Το .fund είναι η επιλογή για τον διαχειριστή χρημάτων.
* Δηλώσεις αποποίησης ευθύνης και πολιτικές νομικής φύσεως όσον αφορά τα προϊόντα.
Τα λογότυπα και τα σύμβολα τρίτων είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.