Το domain .gmbh δείχνει ότι είστε καταχωρημένη επιχείρηση.

GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) είναι ο γερμανικός όρος για την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και χρησιμοποιείται συνήθως στη Γερμανία, την Ελβετία, την Αυστρία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα οι εταιρείες μορφής GmbH μπορούν να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη σε ενδεχόμενους πελάτες και συνεργάτες, κατοχυρώνοντας ένα όνομα domain .gmbh που αντιστοιχεί στο κύριο domain τους.

Διευρύνετε την online παρουσία σας.

Με ένα domain CompanyName.gmbh, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης σε γερμανόφωνες χώρες μπορούν πλέον να αποκτήσουν τις διευθύνσεις web που τους αναλογούν. Οι γερμανικές, ελβετικές και αυστριακές επιχειρήσεις μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν περισσότερη επισκεψιμότητα κατοχυρώνοντας domain .gmbh που αντιστοιχούν στην επωνυμία τους.

Σημείωση: Κατόπιν αιτήματος, θα απαιτηθεί να επιδείξετε νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι υφίσταται (ή εκκρεμεί) νόμιμη καταχώριση της επιχείρησης ως GmbH και τα οποία μπορούν να επικυρωθούν μέσω των αντίστοιχων δημόσιων υπηρεσιών της Αυστρίας, της Γερμανίας, του Λιχτενστάιν ή της Ελβετίας.

* Δηλώσεις αποποίησης ευθύνης και πολιτικές νομικής φύσεως όσον αφορά τα προϊόντα.
Τα λογότυπα και τα σύμβολα τρίτων είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.