Ένα domain για τους ιδιώτες στην Ταϊβάν.

Το domain .idv.tw αποτελείται από δύο μέρη: .idv, που σημαίνει "Individual" (ιδιώτης) και .tw που αντιστοιχεί στην "Ταϊβάν". Αυτό σημαίνει ότι το .idv.tw είναι domain για τους ιδιώτες της Ταϊβάν, αλλά δεν υπάρχουν περιορισμοί για την κατοχύρωση του domain. Συνεπώς, αν είστε ιδιώτης που θέλει να έχει παρουσία στο web στην Ταϊβάν, αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς.