none

Τι είναι τα ονόματα domain .law;

Το όνομα domain .law είναι διαθέσιμο αποκλειστικά σε πτυχιούχους δικηγόρους και νομικούς οργανισμούς σε όλον τον κόσμο (περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά, παρακάτω). Αν είστε πιστοποιημένο μέλος της νομικής κοινότητας, κατοχυρώστε το .law για να υπογραμμίσετε τις γνώσεις και την ειδίκευσή σας.

Φροντίστε ώστε η διεύθυνση web σας να έχει την ίδια βαρύτητα με τους τίτλους Δικηγόρος, Εφέτης ή Δικαστής. Τα ονόματα domain .law, δείχνουν στους πιθανούς πελάτες ότι έχετε ολοκληρώσει τις απαιτούμενες σπουδές, έχετε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και εφαρμόζετε τους κανόνες και τους κανονισμούς άσκησης του νομικού επαγγέλματος στην περιοχή τους.

Όταν αγοράζετε ένα .law, δεν αποκτάτε μόνο ένα νέο όνομα domain name. Έχετε την ευκαιρία να εμπνεύσετε εμπιστοσύνη σε εκατομμύρια ανθρώπους που αναζητούν online νομική πείρα και εξειδίκευση, όπως τα δικά σας.

Ποιος μπορεί να κατοχυρώσει ονόματα domain .law;

Το όνομα domain .law εκχωρείται αποκλειστικά σε πτυχιούχους δικηγόρους και εξουσιοδοτημένα νομικά ιδρύματα που πληρούν τις προϋποθέσεις της πολιτικής επιλεξιμότητας κατοχύρωσης του domain. Στους επιλέξιμους κάτοχοι συγκαταλέγονται:

 • Πτυχιούχοι δικηγόροι — Αυτό διαφέρει ανάλογα με την περιοχή, αλλά, γενικώς, οι πτυχιούχοι δικηγόρου περνούν εξετάσεις στον δικηγορικό σύλλογο ή λαμβάνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και, στη συνέχεια, ασκούν το επάγγελμά τους.
 • Δικηγορικά γραφεία — Αυτά ιδρύονται από πτυχιούχους δικηγόρους με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Το όνομα domain .law δεν είναι διαθέσιμο για την υποστήριξη υπηρεσιών όπως οι «παρανομικές» υπηρεσίες ή οι μεταγραφείς.
 • Δικαστήρια — Πρόκειται για κρατικά ιδρύματα που έχουν από το νόμο τη δικαιοδοσία να επιλύουν διενέξεις μεταξύ συμβαλλομένων μερών ή να αποδίδουν δικαιοσύνη σε ποινικές διώξεις.
 • Νομικές ρυθμιστικές αρχές — Αυτοί οι οργανισμοί, όπως οι δικηγορικοί σύλλογοι σε πολλές χώρες, έχουν από τον νόμο τη δικαιοδοσία να επιτηρούν τα άτομα και τους οργανισμούς που παρέχουν νομικές υπηρεσίες.
 • Νομικές σχολές — Αυτά τα ιδρύματα είναι εγκεκριμένα από τις νομικές ρυθμιστικές αρχές για να εκπαιδεύουν τα άτομα που επιθυμούν να γίνουν πτυχιούχοι δικηγόροι.

Έχετε υπ΄ όψιν σας ότι η πιστοποίηση της επιλεξιμότητας είναι μια συνεχής προσπάθεια που καταβάλλεται από το μητρώο για τα ονόματα domain .law.

Τι ισχύει για το .law;

Είναι σύντομο, εύκολο στην απομνημόνευση και υποδεικνύει γρήγορα στο κοινό με τι ασχολείστε. Με την κατάληξη .law στο όνομα domain σας, έχετε μία λιγότερη λέξη να χωρέσετε στη διεύθυνση web. Επίσης, σας ξεχωρίζει από τους άλλους που ίσως να έχουν μια επιχείρηση με παρόμοια επωνυμία. (Δεν πρόκειται, για παράδειγμα, να σας πάρουν για υδραυλικό).

Ακόμα κι αν ήδη διαθέτετε ένα όνομα domain που σας αρέσει, κατοχυρώστε το .law για να προστατεύσετε το όνομα που έχετε δουλέψει τόσο σκληρά για να εδραιώσετε. Μην αφήσετε κάποιον καινούριο ή κάποιον κακόβουλο να κερδοφορεί εκμεταλλευόμενος τη μνήμη που έχετε χτίσει με τόσον κόπο. Απλά αγοράστε το .law και προωθήστε το στο κύριο domain σας.

Τι αφορά το όνομα domain .law;

Οι νόμοι είναι ο συνεκτικός δεσμός της κοινωνίας μας. Όταν, λοιπόν, πρόκειται για την online αναζήτηση βοήθειας επί νομικών θεμάτων, το κοινό πρέπει να γνωρίζει ότι οι δικηγόροι ή τα δικηγορικά γραφεία με τα οποία επικοινωνεί διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και τις άδειες άσκησης επαγγέλματος. Με ένα domain .law δηλώνετε στους πιθανούς πελάτες σας ότι μπορούν να σας εμπιστευθούν. Στις μέρες μας, η άσκηση των νομικών επαγγελμάτων έχει αναπτυχθεί παγκοσμίως, ώστε να περιλαμβάνει δεκάδες πεδία εφαρμογής, όπως:

 • Αστικό δίκαιο
 • Ποινικό δίκαιο
 • Οικογενειακό δίκαιο
 • Εταιρικό δίκαιο
 • Μεταναστευτικό δίκαιο
 • Φορολογικό δίκαιο

Το όνομα domain .law έχει μια βαριά κληρονομιά. Το κοινό σε όλον τον κόσμο αναγνωρίζει αμέσως τη σημασία και το υπόβαθρο που χρειάζεται για την άσκηση του νομικού επαγγέλματος: τεράστια βαρύτητα για λίγα μόνο γράμματα.

Μην χρονοτριβείτε. Κατοχυρώστε το .law σήμερα κιόλας.

Το domain .law ενδέχεται να έχει απαιτήσεις επιλεξιμότητας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ιδανική διεύθυνση web θα είναι διαθέσιμη για πάντα. Όσοι ασκούν τη δικηγορία θα σας πουν ότι ο ανταγωνισμός είναι σφοδρός. Όταν πάρετε μια απόφαση σχετικά με το όνομα domain σας, κατοχυρώστε το .law προτού προλάβει κάποιος άλλος.
* Δηλώσεις αποποίησης ευθύνης και πολιτικές νομικής φύσεως όσον αφορά τα προϊόντα.
Τα λογότυπα και τα σύμβολα τρίτων είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.