Προσελκύστε σπουδαστές, προσωπικό και όσους αναζητούν υποτροφίες.

Το .mba είναι συντομογραφία του Master of Business Administration, ενός μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση επιχειρήσεων. Δημιουργεί μια σύντομη και εύστοχη διεύθυνση web για υπηρεσίες αξιολόγησης μεταπτυχιακών σπουδών, φορείς που παρέχουν υποτροφίες ή επιχορηγήσεις και οποιοδήποτε πανεπιστήμιο προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση επιχειρήσεων (MBA).

Κατοχυρώστε το .mba και δείξτε σε όλους ότι είστε φτιαγμένοι για στελέχη.

Σε πολλές εταιρείες, οι υποψήφιοι για μια θέση υψηλόβαθμου στελέχους απαιτείται να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση επιχειρήσεων (MBA). Δείξτε σε όλους ότι έχετε τα προσόντα με μια διεύθυνση web .mba. Είτε η ειδικότητά σας είναι τα οικονομικά είτε οι διεθνείς σχέσεις, το .mba είναι ο χώρος σας στο web.
* Δηλώσεις αποποίησης ευθύνης και πολιτικές νομικής φύσεως όσον αφορά τα προϊόντα.
Τα λογότυπα και τα σύμβολα τρίτων είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.