Το domain των υπευθύνων δικτύων που δραστηριοποιούνται στην Κίνα.

Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την Κίνα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο καθημερινά και αν θέλετε ο ιστότοπός σας να εμφανιστεί μπροστά τους, είναι σημαντικό να έχετε ένα domain που είναι στη γλώσσα τους. Ένα domain .net.cn έχει σχεδιαστεί για δίκτυα, NICs και NOCs που εδρεύουν ή λειτουργούν στην Κίνα. Και αν ο οργανισμός σας εμπίπτει σε αυτές τις κατηγορίες, δεν υπάρχει καλύτερο domain από το .net.cn. Δίνει στο domain σας την ιδιαιτερότητα του .net, με την επιπλέον τοπική ιδιότητα του .cn. Ένα domain .net.cn είναι ο ιδανικός συνδυασμός μορφής και της λειτουργίας. Τώρα απλά πρέπει να αποκτήσετε ένα δικό σας.