Ένα τοπικοποιημένο domain με διεθνείς επιλογές.

Αν είστε μια εταιρεία με βάση στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, τότε ένα domain .org.ag είναι απόλυτα κατάλληλο. Εξάλλου, συνδυάζει την δημοφιλία του .org και τον τοπικό χαρακτήρα του .ag. Αλλά, τι συμβαίνει αν βρίσκεστε στη Γερμανία; Φαίνεται ότι αν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί τον όρο "Aktiengesellschaft" στην επωνυμία της, μπορείτε να κατοχυρώσετε και ένα όνομα domain .org.ag. Και αν είστε γερμανική εταιρεία που χρησιμοποιεί τον όρο "Aktiengesellschaft" στην επωνυμία της και βρίσκεστε στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα; Λοιπόν, είναι ιδανικά εκεί.