Κάνετε γνωστή την αποστολή σας στην Ισπανία.

Για την περίπτωση που δεν το γνωρίζατε, το .es είναι το domain για την Ισπανία. Κατά πάσα πιθανότητα έχετε ακούσει για το .org, το domain για τις μη εμπορικές οντότητες και τις ΜΚΟ σε ολόκληρο τον κόσμο. Συνδυάστε τα και έχετε το ιδανικό με .org.es. Ενημερώνει τους πολίτες της Ισπανίας ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για αυτούς και τις ανάγκες τους. Επιπλέον, το .org.es δίνει στην ομάδα σας παρουσία στην Ισπανία, πράγμα που σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε γνωστή την αποστολή σας. Και αυτό, από μόνο, του αξίζει.