Μήπως η επιχείρηση ή ο φιλανθρωπικός σας οργανισμός διαθέτει γραφεία στις Φιλιππίνες ή απευθύνεται στους κατοίκους αυτής της χώρας; Τότε, ένα domain .org.ph είναι το εισιτήριό σας. Όπως το .org στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα domain .org.ph υποδεικνύει ότι ο οργανισμός ή η επιχείρησή σας δραστηριοποιείται στις Φιλιππίνες. Και αν και το .org αρχικά απευθυνόταν σε όσους ασχολούνται με μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες, στην εποχή μας δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί. Οπότε, έχετε το ελεύθερο να αξιοποιήσετε το νέο σας domain .org.ph για οτιδήποτε θέλετε.