Ονόματα domain .org.uk

Παρουσιάστε τη δική σας φιλανθρωπική πρωτοβουλία με ένα domain .org.uk.

‪11,99 €‬ ‪5,99 €‬/1ο έτος

orguk

Προωθήστε τον σκοπό σας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το .org είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα domain στο διαδίκτυο, γνωστό ως η διαδικτυακή επέκταση για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και φιλανθρωπικές δράσεις. Σε συνδυασμό με το .uk για το Ηνωμένο Βασίλειο, έχετε το ισχυρό domain org.uk που αποπνέει αξιοπιστία και οικοδομεί εμπιστοσύνη για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ομάδες κοινοτήτων στη Βρετανία. Όσοι επιθυμούν να μάθουν αλλά και να συνεισφέρουν σε ιδρύματα για παιδιά, πολιτιστιά ιδρύματα, κέντρα ιατρική έρευνας αλλά και δράσεις για την τέχνη, θα αναζητούν ιστοτόπους με το domain org.uk.

Εμπνεύστε εμπιστοσύνη για τοπική και παγκόσμια υποστήριξη.

Η .org.uk δίνει κύρος στην φιλανθρωπική ή μη κερδοσκοπική οργάνωσή σας. Αυτό το domain προσκαλεί ανθρώπους από ολόκληρο τον κόσμο να επισκεφτούν τη διαδικτυακή σας τοποθεσία, για να πάρουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον φιλανθρωπικό σας σκοπό. Το domain .org.uk θεωρείται επίσης το καλύτερο για άντληση πόρων στο Διαδίκτυο, σε διεθνή ή τοπική κλίμακα.

Το domain .org.uk είναι ένα ανοιχτό domain για νομικά πρόσωπα μη εμπορικής δραστηριοποίησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν και καταχώριση σε domain .org.uk μπορεί να κάνει και ένας μη κερδοσκοπικός κλάδος κάποιας εμπορικής επιχείρησης.