Ένα domain για την έρευνά σας στη Νότια Κορέα.

Υπάρχουν δύο βασικά «συστατικά» σε αυτό το εξαιρετικό domain. Πρώτον υπάρχει το .re, που σημαίνει "Research" (Έρευνα) και δεύτερο υπάρχει το .kr που σημαίνει Νότιος Κορέα. Συνδυάστε τα και έχετε το domain που θέλετε, αν είστε ερευνητής που έχει έδρα ή δραστηριοποιείται στη Νότιο Κορέα. Το .re.kr είναι διαθέσιμο τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις, οπότε οποιοσδήποτε μπορεί να το αποκτήσει. Ωστόσο, αν εσείς ή η εταιρεία σας εμπίμπτετε στο μέσο του διαγράμματος Venn, όπου συναντάται η έρευνα με τη Νότιο Κορέα, τότε το .re.kr φτιάχτηκε ακριβώς για εσάς.