Certyfikaty SSL Pomoc

Ręczne instalowanie certyfikatu SSL w systemie Exchange Server 2010

Po zatwierdzeniu żądania certyfikatu można pobrać certyfikat z menedżera SSL i zainstalować go w systemie Microsoft Exchange Server 2010.

Kopiowanie plików certyfikatów na serwer

 1. Znajdź katalog na serwerze, w którym przechowywane są pliki certyfikatów i kluczy, a następnie prześlij swój certyfikat pośredni (gd_iis_intermediates.p7b lub podobny) i certyfikat podstawowy (plik .crt z nazwą losową) do tego folderu.

Dodanie przystawki certyfikatów do Microsoft Management Console (MMC)

 1. Kliknij menu Start, a następnie kliknij Uruchom.
 2. W wierszu polecenia wpisz mmc i kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij pozycję Plik, następnie kliknij polecenie Dodaj/usuń przystawkę.
 4. W nowym oknie kliknij przycisk Dodaj.
 5. W nowym oknie wybierz opcję Certyfikaty i kliknij przycisk Dodaj.
 6. Wybierz opcję Konto komputera dla przystawki i kliknij przycisk Dalej.
 7. Kliknij opcję Komputer lokalny i kliknij przycisk Zakończ.
 8. Kliknij przycisk Zamknij w oknie Dodawanie przystawki autonomicznej.
 9. Kliknij przycisk OK w oknie Dodawanie/usuwanie przystawki.

Importowanie pośredniczącego certyfikatu SSL

 1. W konsoli MMC kliknij symbol , aby rozwinąć folder Certyfikaty (Komputer lokalny).
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Pośrednie urzędy certyfikacji, umieść wskaźnik myszy na pozycji Wszystkie zadania, a następnie kliknij polecenie Importuj.
 3. W nowym oknie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij przycisk Przeglądaj, znajdź poprzednio przesłany plik certyfikatu pośredniczącego i kliknij przycisk Otwórz.
 5. Kliknij przycisk Dalej, sprawdź poprawność informacji o certyfikacie i kliknij przycisk Zakończ.
 6. Zamknij powiadomienie import zakończono pomyślnie.

Instalowanie certyfikatu SSL za pomocą Exchange Management Console

 1. Kliknij Menu Start, a następnie kliknij Programy.
 2. Kliknij, aby rozwinąć folder Microsoft Exchange 2010, a następnie kliknij Exchange Management Console.
 3. W lewym panelu nawigacyjnym kliknij Microsoft Exchange On-Premises.
 4. Na panelu głównym znajdź sekcję Podsumowanie organizacji, a następnie kliknij opcję Zarządzaj bazami danych.
 5. W lewym panelu nawigacyjnym kliknij, aby rozwinąć Microsoft Exchange On-Premises, a następnie kliknij Konfiguracja serwera.
 6. Na panelu głównym znajdź sekcję Certyfikaty Exchange i kliknij, aby wybrać certyfikat.
 7. W prawym panelu Działania znajdź sekcję certyfikatów i kliknij Zakończ oczekujący wniosek.
 8. W nowym oknie kliknij przycisk Przeglądaj, znajdź poprzednio przesłany plik certyfikatu podstawowego i kliknij przycisk Otwórz.
 9. Kliknij przycisk Zakończ.
 10. Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony błąd z informacją “Dane źródłowe są uszkodzone lub niewłaściwie zakodowane Base64”, naciśnij przycisk F5 na klawiaturze, aby odświeżyć konsolę. Potwierdź, że certyfikat pokazuje komunikat Fałsz w panelu głównym w kolumnie Podpis własny. Jeśli pokazywany jest komunikat Prawda, należy utworzyć nowe żądanie podpisania certyfikatu (CSR) i ponownie utworzyć klucz certyfikatu.

 11. Kliknij przycisk Zakończ.

Włączenie certyfikatu SSL

 1. Na panelu głównym znajdź sekcję Certyfikaty Exchange i kliknij, aby wybrać certyfikat.
 2. W prawym panelu Działania znajdź sekcję certyfikatów i kliknij Przypisz usługi do certyfikatu.
 3. W nowym oknie wybierz serwer i kliknij przycisk Dalej.
 4. Wybierz usługi, dla których chcesz włączyć certyfikat (na przykład: SMTP, IMAP, POP i IIS).
 5. Kliknij przycisk Dalej, a następnie przycisk Przypisz.
 6. Kliknij przycisk Zakończ.

Następny krok

Więcej informacji

Uwaga: Dla wygody użytkowników udostępniamy informacje dotyczące sposobu użycia produktów innych firm, ale nie zachęcamy do ich używania, nie świadczymy dla nich pomocy technicznej ani nie ponosimy odpowiedzialności za funkcje bądź niezawodność tych produktów. Znaki towarowe i logo innych firm należą do odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.