godaddy-about-leadership-karen-2018-100x

Karen Tillman
รองประธานบริษัทอาวุโสและประธานบริหารฝ่ายการสื่อสาร

ย้อนกลับ

Karen Tillman ดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัทอาวุโสและประธานบริหารฝ่ายการสื่อสารที่บริษัท GoDaddy เธอเคยมีประสบการณ์ด้านการจัดการโปรแกรมการสื่อสารขององค์กรให้กับบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสากลมากกว่า 20 ปี ก่อนหน้าที่จะมาร่วมงานกับ GoDaddy เธอเคยดำรงตำแหน่งประธานบริหารฝ่ายการสื่อสารของบริษัท Cisco ในปี 2010 และนำพาชื่อเสียงมาสู่บริษัทในช่วงปี 2011 - 2012 ก่อนหน้าที่จะทำงานให้กับ Cisco เธอเคยทำงานในตำแหน่งรองประธานบริษัทฝ่ายการสื่อสารองค์กรระดับสากลให้กับบริษัท Oracle มาก่อน โดยที่เธอทำงานที่บริษัทนี้มาเป็นเวลา 12 ปี

Karen ร่วมงานกับ GoDaddyในปี 2013 และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำแบรนด์และนำพาชื่อเสียงมาสู่บริษัทให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทที่ต้องการมอบเทคโนโลยีให้กับธุรกิจขนาดเล็ก ด้วยการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ โซเชียลมีเดีย การมีส่วนร่วมในชุมชน การสื่อสารแบบเอ็กคลูซีฟ การรับผิดชอบทางสังคม และการสื่อสารกับพนักงาน ผลที่ได้คือบริษัทได้สร้างชื่อเสียงในทางที่ดีในตลาดอย่างเห็นได้ชัด

Karen จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเออร์ไวน์ ได้รับปริญญาตรีศิลปศาตร์ในสาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ