Lauren Antonoff

Lauren Antonoff
ประธาน GoDaddy Experiences

ย้อนกลับ

ในฐานะประธาน GoDaddy Experiences ที่ GoDaddy Lauren มองเห็นการพัฒนาและการปฏิบัติการของตัวสร้างเว็บไซต์และโซลูชันอีคอมเมิร์ซสำหรับธุรกิจขนาดย่อมทั่วโลกของเรา

ก่อนที่จะเข้าทำงานกับ GoDaddy เธอได้ทำงานกับ Microsoft ยาวนานถึง 18 ปี โดยที่เมื่อไม่นานมานี้เธอได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารโครงการสำหรับ SharePoint โดยเป็นผู้นำในการผลักดันให้ SharePoint เป็นเครื่องมือที่ผู้คนนิยมใช้ทำงาน การทำหน้าที่ผู้นำของเธอเป็นส่วนสำคัญในการสร้างหนึ่งในผลิตภัณฑ์ และธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของ Microsoft และช่วยนำทางการปรับเปลี่ยนของ SharePoint ไปใช้ระบบคลาวด์

ขณะที่ทำงานที่ Microsoft เธอได้ก่อตั้งโครงการ Step Up ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มจำนวนพนักงานหญิงให้ทำหน้าที่ในบทบาทของผู้บริหารระดับสูงโดยการช่วยให้พนักงานหญิงก้าวขึ้นมาเป็นผู้สมัครที่มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นสำหรับบทบาทเหล่านี้ Lauren สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวาทศาสตร์และรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์