GoDaddy girişimcilik anketi, dijitalleşen işletmelerin pandemiden daha güçlü çıkacağını ortaya koyuyor

GenelKategori
Okuma süresi: 5 dk
Selina Bieber

Küçük işletmelerin ve girişimcilerin online dünyada başarılı olmaları için gerekli araç ve yardımı sunan bir teknoloji şirketi olarak onları dinlemeye her zaman özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda, geçtiğimiz senelerde de olduğu gibi, Türkiye’deki küçük işletmelerin ve girişimcilerin pandemiden nasıl etkilendiğine ışık tutmak amacıyla bir GoDaddy Girişimcilik Anketi gerçekleştirdik.

YouGov tarafından geçtiğimiz yılın sonlarında gerçekleştirilen anketin sonuçları, Türkiye’deki küçük işletme ve girişimcilerin pandemi sonrası döneme olumlu baktığını gösteriyor.

Katılımcıları yüzde 56’sı pandemiden eskisinden daha güçlü çıkacaklarını, yüzde 78’i ise dijitalleşen işletmelerin daha iyi toparlanacaklarını ve büyüyeceklerini düşünüyor.

Girişimcilik anketi sonuçları internette satış yapmanın önemini gösteriyor

Anket sonuçlarına göre, Türkiye’deki küçük işletmelerin ve girişimcilerin yüzde 45’i web sitelerini satış kanalı olarak kullanıyor, yüzde 37’si sosyal medya üzerinden, yüzde 35’i ise fiziksel bir mağazadan satış yapıyor. Sosyal medyayı kullananlar arasında yüzde 77 ile Facebook, yüzde 64 ile Instagram ve WhatsApp en popüler kanallar olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye’deki küçük işletmelerin ve girişimcilerin yüzde 39’u gelirlerinin online satış kanallarından elde edildiğini bildiriyor.

Anket katılımcılarının yüzde 42’si ürün veya hizmetlerini iki yıl veya daha kısa süredir internetten sattıklarını söylüyor. Bu da katılımcıların yüzde 40’ının pandeminin işlerini yürütme biçimlerini değiştirdiğini ve yüzde 20’sinin bir online mağaza açtıklarını ya da mevcut online mağazalarını geliştirdiklerini belirtmesiyle paralellik gösteriyor.

Anket ayrıca, online satış kanalları kullanan işletmelerin satışlarında artış olduğunu gösteriyor. Katılımcıların yüzde 36’sı dijital kanallardan satışlarının “biraz” arttığını belirtirken, yüzde 27’si “önemli ölçüde” artış olduğunu söylüyor.

İşletmeler için en büyük zorluk müşteri sadakati sağlamak

Girişimcilik anketi sonuçlarına göre, Türkiye’deki küçük işletmelerin ve girişimcilerin işletmeleri için çok önemli olduğunu belirttikleri ilk üç zorluk şöyle:

  1. Müşteri sadakatini artırmak (%88)
  2. Yeni müşteri sayısını artırmak (%87)
  3. Pandemi sırasında işin devam etmesini sağlamak (%86)

Küçük işletmelerin ve girişimcilerin bu yıl için planladıklarına gelince, yüzde 47’si işletmelerini arama motorlarında daha iyi konumlandırmayı hedefliyor, buna paralel olarak yüzde 44’ü online reklama yatırım yapmayı düşünüyor. Bunları yüzde 40 ile işletme dizinlerinde reklam vermeyi planlayanlar ve yüzde 40 ile web siteleri için mobil uyumlu bir tasarım oluşturmayı düşünenler takip ediyor, ki bu kriterler de SEO görünürlüğüne katkı sağlıyor.

CMS (İçerik Yönetim Sistemi) en yaygın web sitesi kurma yöntemi

Türkiye’deki küçük işletme sahipleri ve girişimciler tarafından kullanılan ana pazarlama yöntemi yüzde 50 ile sosyal medya, onu yüzde 42 ile işletmelerinin web sitesi takip ediyor.

Henüz bir web sitesi kurmamış olanlar için ana sebepler web sitesine çok fazla önem vermemiş olmamaları (yüzde 24) ve gerekli finansal kaynaklara sahip olmamaları (yüzde 19).

Girişimcilik anketi sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 51’i web sitelerini harici bir tedarikçi veya profesyonelin yardımıyla oluşturmuş, yüzde 32’si bir şirket çalışanı tarafından, yüzde 19’u ise bir aile üyesi tarafından oluşturulmuş. Web sitelerinin yüzde 47’si bir İçerik Yönetim Sistemi (örneğin WordPress), yüzde 29’u bir web sitesi oluşturucu (örneğin Hazır Web Sitesi) ile kurulurken işletmelerin yüzde 31’i programlamayı ve kodu kendileri geliştirmeyi tercih etmiş.

GoDaddy Girişimcilik Anketi üzerine son sözler

GoDaddy girişimcilik anketi sonuçları bir online varlığa sahip olmanın ve teknolojinin, küçük işletmelerin pandemi sırasında ve sonrasında aktif ve müşterileriyle etkileşim halinde kalmalarına yardımcı olma konusundaki önemini açıkça gösteriyor. Biz de GoDaddy olarak işletmeleri online yolculuklarının her adımında ihtiyaçları olan online ürün, hizmeti sağlayarak desteklemeye devam edeceğiz.

GoDaddy Girişimcilik Anketi, YouGov’un tescilli paneli kullanılarak online görüşmeler ile yapıldı. Anket GoDaddy tarafından geliştirildi ve YouGov tarafından gözden geçirildi. Katılımcıların tercihine göre İngilizce veya yerel dillerde uygulandı. Anket 14-28 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Hedef grup: BAE, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye’nin tüm şehirlerinde ikamet eden, 18 yaş üstü, çalışan sayısı 50’den az olan şirketlerin kurucusu/sahibi/CEO’su olan veya ilgili departmanlarda çalışanlar.