Quản lý tài khoản Trợ giúp

Báo cáo sự lạm dụng

GoDaddy đã và đang chống lại lừa đảo qua mạng, botnet, phần mềm độc hại và các hình thức lạm dụng khác trong hơn 20 năm và chúng tôi có tiến trình và công cụ mạnh mẽ thích hợp để giúp ngăn chặn và giảm bớt các cuộc tấn công này. Cụ thể là đội ngũ của chúng tôi sẽ sử dụng các công nghệ tiên tiến và hợp tác với các công ty bảo mật và chuyên gia độc lập, cơ quan thi hành pháp luật, các cơ quan chính phủ và nhóm hoạt động trong ngành khác để chống lại hình thức lạm dụng này. Điều khoản dịch vụ chung của chúng tôi sẽ không cho phép khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi để lừa đảo qua mạng, dùng phần mềm độc hại và lạm dụng có liên quan cũng như cung cấp cho chúng tôi toàn quyền tùy nghi để thực hiện hành động.

Nếu muốn báo cáo sự lạm dụng internet lên GoDaddy, bạn có thể sử dụng mẫu báo cáo sự lạm dụng của chúng tôi hoặc gửi mẫu báo cáo sự lạm dụng đến email abuse@godaddy.com. Vui lòng cung cấp chi tiết được yêu cầu để nhóm của chúng tôi có thể điều tra khiếu nại của bạn. Mẫu báo cáo lạm dung không đề cập đến tất cả các trường hợp. Tìm thông tin liên hệ cho sự cố mà bạn muốn báo cáo trong bảng bên dưới.

Bạn vui lòng nhớ rằng:

  • Mặc dù không thể cam kết đưa ra một kết luận cụ thể nhưng chúng tôi sẽ xem xét khiếu nại và liên hệ với bạn khi cần thiết.
  • Khiếu nại của bạn sẽ được đánh giá về tính đáng tin và hành động nếu thích hợp.
  • Bạn sẽ không nhận được cập nhật về đánh giá hay kết quả của khiếu nại.
  • Chúng tôi có quyền sử dụng khiếu nại của bạn để chứng minh lạm dụng với khách hàng của chúng tôi khi cần thiết.
  • Khiếu nại được đội ngũ của chúng tôi theo dõi vì mục đích cải thiện tiến trình chống lạm dụng và giảm bớt đe dọa.
  • Nếu bạn gửi báo cáo bằng mẫu báo cáo lạm dụng, những lượt gửi bổ sung từ địa chỉ email của bạn trong vòng 24 giờ sẽ không có biên nhận.

Các hình thức lạm dụng

TênMô tảThông tin cần báo cáoEmail
Lừa đảoMột trang giả mạo làm trang khác với mục đích đánh cắp thông tin đăng nhập/nhận dạng cá nhân.Đường dẫn miền đầy đủ.
Ví dụ: http://coolexample.com/phishing
Lưu ý: Website phải ở chế độ trực tuyến và có chứa phần đăng nhập.
Mẫu báo cáo sự lạm dụng
Lo ngại về quyền riêng tư Với các mối lo ngại về Quyền riêng tư hoặc GDPR, vui lòng tham khảo chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.privacy@godaddy.com
Phần mềm độc hạiMột trang tham gia vào việc phát tán phần mềm độc hại hoặc vi-rút hay URL để tải xuống. Bạn cũng có thể báo cáo các trang quảng bá, khuyến khích hay tham gia vào việc phá hoại hoặc tấn công máy tính hay mạng.Đường dẫn miền đầy đủ.
Ví dụ: http://coolexample.com/malware
Mẫu báo cáo sự lạm dụng
Thư rácEmail, tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn SMS không được yêu cầu hoặc không mong muốn. Báo cáo lên FTC
Khiếu nại về bản quyềnSử dụng trái phép tài liệu có bản quyền được lưu trữ trên các sản phẩm của GoDaddy.Vui lòng xem lại Chính sách vi phạm bản quyền/nhãn hiệu của GoDaddy. Để xử lý hiệu quả hơn, vui lòng sử dụng mẫu khiếu nại của chúng tôi. Ngoài ra, bạn có thể gửi email khiếu nại đến copyrightcomplaints@godaddy.com.
Khiếu nại về nhãn hiệuSử dụng trái phép nhãn hiệu được lưu trữ trên các sản phẩm của GoDaddy.Vui lòng xem lại Chính sách vi phạm bản quyền/nhãn hiệu của GoDaddy. Để xử lý hiệu quả hơn, vui lòng sử dụng mẫu khiếu nại của chúng tôi. Ngoài ra, bạn có thể gửi email khiếu nại đến trademarkclaims@godaddy.com.
Tranh chấp về miềnVui lòng tham khảo Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất của ICANN. udrpdisputes@godaddy.com
WHOIS không hợp lệBạn nghi ngờ một miền được đăng ký bằng thông tin giả.Tên miền.
Ví dụ: http://coolexample.com
Lưu ý: Nếu thông tin của bạn đang được sử dụng cho đăng ký không hợp lệ, hãy cho chúng tôi biết.
Truy cập trang Tra cứu miền WHOIS và tìm kiếm miền. Ở cuối kết quả tìm kiếm, chọn Báo cáo Whois không hợp lệ và điền mẫu trực tuyến.
Nội dung không phù hợpHình ảnh gây khó chịu, bạo lực, v.v.
Nội dung về dược phẩm đáng ngờ trên một website.
Nội dung hiển thị thông tin cá nhân như số an sinh xã hội hoặc số thẻ tín dụng.
Đường dẫn miền đầy đủ.
Ví dụ: http://coolexample.com/content
Vui lòng báo cáo nội dung không phù hợp trên mẫu khiếu nại nội dung.
Lạm dụng trẻ emTài liệu trên một website quảng bá, khuyến khích hoặc tham gia vào việc bóc lột hoặc lạm dụng trẻ em.Đường dẫn miền đầy đủ.
Ví dụ: http://coolexample.com/content
childabuse@godaddy.com
Hoặc sử dụng Mẫu báo cáo sự lạm dụng.
Lạm dụng APIBạn đại diện cho công ty chuyên xử lý lạm dụng được báo cáo thay mặt cho khách hàng.Email này chỉ nên được sử dụng để truy cập và chỉ hỗ trợ Báo cáo Lạm dụng API. Không gửi báo cáo lạm dung chung hay các thông tin liên lạc khác đến email này.

Đối với các hình thức lạm dụng hay loại sự cố khác, vui lòng tìm đúng thông tin liên hệ trong các hàng phía trên.
abuseapisupport@godaddy.com

Xem thêm thông tin