Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chứng nhận trung gian là gì?

Chứng nhận trung gian được sử dụng như một chứng nhận phụ cho chứng nhận gốc của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các chứng nhận trung gian làm ủy nhiệm bởi chúng tôi phải giữ chứng nhận gốc của chúng tôi bên dưới nhiều lớp bảo mật, đảm bảo các mã khóa của chứng nhận gốc hoàn toàn không thể tiếp cận được.

Tuy nhiên, bởi bản thân chứng nhận gốc đã ký chứng nhận trung gian, chứng nhận trung gian có thể sử dụng để ký các SSL mà các khách hàng của chúng tôi đã cài đặt và duy trì "Chuỗi tin cậy".

Cài đặt các chứng nhận trung gian

Sau khi chứng nhận SSL của bạn được phát hành, bạn sẽ nhận được một email với một liên kết để tải về chứng nhận đã ký của bạn và các chứng nhận trung gian của chúng tôi.

Việc bạn cài đặt các chứng nhận bằng cách nào phụ thuộc vào phần mềm máy chủ mà bạn sử dụng. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể tải về và cài đặt một gói chứng nhận trung gian. Tuy nhiên, đối với một số loại máy chủ, bạn phải tải về và cài đặt hai chứng nhận trung gian riêng lẻ. Vui lòng tham khảo Cài đặt chứng nhận SSL để biết quy trình cụ thể mà bạn cần làm theo.

Tất cả các chứng nhận trung gian của chúng tôi và các gói chứng nhận có sẵn từ kho.

Lưu ý: Nếu bạn không cài đặt chứng nhận trung gian với chứng nhận SSL được cấp của bạn, độ tin cậy của chứng nhận có thể không được thiết lập. Điều này có nghĩa là khi khách truy cập cố truy cập trang của bạn, họ có thể nhận được một lỗi "Cảnh báo Bảo mật" biểu thị "Chứng nhận bảo mật đã được cấp bởi một công ty bạn không chọn tin tưởng…" Đối mặt với cảnh báo này, khách hàng tiềm năng có thể rời đi trang khác.