Websites + Marketing Trợ giúp

Đặt cuộc hẹn trực tuyến từ Facebook và Instagram

Tăng cường khả năng hiển thị cho doanh nghiệp bằng cách cho phép khách hàng tiềm năng đặt mọi dịch vụ của bạn từ Facebook và Instagram.

Trước khi bắt đầu, hãy xác nhận rằng bạn đã kết nối trang của mình với Facebook. Nếu không có Trang Facebook, bạn có thể tạo trang Facebook trong quá trình này. Sau đó, khởi động lại quá trình này để kết nối.

Nếu dùng Instagram, bạn cũng hãy xác nhận rằng mình đã kết nối tài khoản Hồ sơ doanh nghiệp Instagram và tài khoản Facebook với nhau, rồi kết nối trang của bạn với Instagram.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm.
  2. Cuộn xuống Websites + Marketing rồi chọn Quản lý bên cạnh trang bạn muốn làm việc.
  3. Trên Bảng điều khiển, mở rộng mục Cuộc hẹn, rồi chọn Cài đặt.
  4. Chọn Facebook Booking.
  5. Chọn Kết nối.
  6. Xác minh rằng bạn muốn tiếp tục bằng tài khoản của mình hoặc đăng nhập vào tài khoản khác.
  7. Chọn Trang bạn muốn kết nối.
  8. Cấp quyền cho GoDaddy để kích hoạt các tính năng doanh nghiệp trên Trang của bạn.
  9. Chọn và xác minh trang GoDaddy sẽ kết nối với Trang.
  10. Khi bạn hoàn thành, hãy truy cập vào Trang Facebook của bạn để xem các dịch vụ.

Trên Instagram, bạn chỉ thấy nút Đặt chỗ khi xem tài khoản của mình trong ứng dụng trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Nút Đặt chỗ không xuất hiện khi bạn xem tài khoản trên trình duyệt ở máy để bàn hoặc máy tính xách tay.

Ba dịch vụ đầu tiên được liệt kê trong trang Dịch vụ sẽ xuất hiện trên trang Facebook của bạn. Sắp xếp lại thứ tự dịch vụ nếu bạn muốn thay đổi các dịch vụ hiển thị. Nếu bạn thay đổi ba dịch vụ đầu tiên, có thể mất tới một giờ để trang Facebook cập nhật.

Phần Giới thiệu trên Trang Facebook của bạn có thể liên kết với mọi website và liên kết này có thể khác với nút Đặt chỗ ngay.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin