WordPress được quản lý Trợ giúp

Đính kèm miền bổ sung vào gói Managed WordPress của tôi

Bạn có thể đính kèm các miền bổ sung và miền con vào gói Managed WordPress. Các miền và miền con này sẽ chuyển tiếp lưu lượng truy cập đến miền chính. Điều này không áp dụng cho nhiều trang.

Lưu ý: Mạng nhiều trang WordPress không được hỗ trợ trên các gói Managed WordPress.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Trong phần Managed WordPress, vui lòng chọn Quản lý cho trang bạn muốn dùng.
  3. Trong Bảng điều khiển, vui lòng mở thẻ Cài đặt ở phía trên.
  4. Trong phần Miền, chọn Thêm rồi chọn Miền bổ sung mới.
    Cách thêm miền bổ sung hoặc miền con vào Managed WordPress
  5. Chọn nơi đăng bằng cách chọn miền có sẵn từ tài khoản của bạn. Đối với các miền con và miền chưa được đăng ký trong tài khoản khách hàng của bạn, hãy chọn Sử dụng miền khác.
  6. Chọn Tiếp tục .
  7. (Không bắt buộc) Đối với những miền được đăng ký bên ngoài tài khoản khách hàng của bạn, bạn sẽ cần sao chép chi tiết DNS được cung cấp để cập nhật cài đặt DNS cho miền.
Lưu ý: Nếu đang sử dụng miền con, bạn sẽ cần thêm hồ sơ mới vào phần điều khiển miền cho miền chính. (Miền con là gì?)

Xem thêm thông tin