WordPress được quản lý Trợ giúp

Dùng WP-CLI để quản lý trang của bạn

Bạn có thể kiểm soát WordPress được quản lý qua Giao diện dòng lệnh WordPress (WP-CLI). Nếu thông thạo với các giao diện dòng lệnh, bạn sẽ có thể làm việc với WordPress đơn giản hơn rất nhiều.

  1. Truy cập trang Managed WordPress của bạn qua SSH (thêm thông tin).

    Lưu ý: Đối với các tài khoản Managed WordPress được quản lý Pro (chỉ khả dụng tại Hoa Kỳ và Canada), vui lòng bỏ qua bước kế tiếp và tiếp tục với Bước 3.

  2. Thay đổi thư mục html của tài khoản của bạn bằng cách sử dụng lệnh dưới đây:
    cd html
  3. Chạy ứng dụng WP-CLI bằng cách sử dụng lệnh sau đây:
    wp

Vui lòng xem danh sách đầy đủ các lệnh WP-CLI hiện tại đang khả dụng.

Lệnh ví dụ

Hành độngLệnh
Cập nhật tất cả trình cắmcập nhật trình cắm wp - tất cả
Cập nhật tất cả giao diệncập nhật chủ đề wp - tất cả
Chỉnh sửa cơ sở dữ liệu của bạnsửa wp db
Xóa đối tượng và bộ nhớ đệm Varnishwp wpaas cache flush

Xem thêm thông tin