Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Giới thiệu về Báo cáo WooCommerce

WooCommerce cung cấp hai loại báo cáo cho trang của bạn. Đầu tiên là Báo cáo WooCommerce và thứ hai là Bản phân tích WooCommerce, chỉ có trên phiên bản WordPress 5.3 hoặc cao hơn. Bài viết này sẽ giúp giải thích các báo cáo khác nhau trên Báo cáo WooCommerce, hiện có tại WooCommerce > Báo cáo.

Đơn hàng

Đơn hàng là tâm điểm của cửa hàng bạn. Báo cáo đơn giản này cho bạn xem mọi thông tin từ sản phẩm bán chạy nhất cho đến sản phẩm kiếm tiền hàng đầu, tổng doanh số và doanh số sau thuế, số lượng và tổng doanh số của bạn. Xin lưu ý rằng theo mặc định, báo cáo chỉ trình bày dữ liệu từ đơn hàng hiện có trạng thái làĐang xử lý, Tạm dừng hoặc Đã hoàn thành.

Hiện có nhiều tùy chọn trong phầnĐơn hàng, được trình bày cụ thể ở phần dưới.

Bán hàng theo ngày

Biểu đồ đường này có thể hiển thị dữ liệu đơn hàng của bạn trong khoảng thời gian được chọn: năm ngoái, tháng trước, tháng này hoặc bảy ngày trước. Đối với các báo cáo theo chiều sâu, bạn có thể sử dụng trường Ngày tùy chỉnh để tạo biểu đồ đối với khoảng thời gian mong muốn. Mọi thông tin đều được đánh mã màu. Bằng cách di chuột qua một điểm trên biểu đồ, bạn sẽ nhìn thấy số liệu chính xác đối với điểm đó.

Bán hàng theo sản phẩm

Tương tự như báo cáo Bán hàng theo ngày, báo cáo này cho phép bạn nhìn thấy các chi tiết từ năm ngoái, tháng trước, tháng này, bảy ngày trước hoặc trong khoảng ngày tùy chỉnh. Sản phẩm được bán trong giai đoạn đó sẽ xuất hiện ở bên trái.

Bán hàng theo danh mục

Trong tiện ích Danh mục, bạn có thể chọn các danh mục bạn muốn xem hoặc bạn cũng có thể chọn Tất cả, sau đó chọn Hiển thị để hiển thị báo cáo.

Phiếu giảm giá theo ngày

Bạn có thể xem dữ liệu về phiếu giảm giá từ năm ngoái, tháng trước, tháng này, bảy ngày trước hoặc trong khoảng ngày tùy chỉnh. Bạn có thể xem tổng giá trị các khoản chiết khấu được sử dụng, ngoài số lượng phiếu giảm giá đã sử dụng. Bạn cũng có thể lọc theo phiếu giảm giá, cho phép bạn xem các phiếu giảm giá phổ biến nhất và các phiếu giảm giá cung cấp khoản chiết khấu cao nhất.

Phần tải xuống của Khách hàng

Trong WooCommerce, Phần tải xuống có mã số riêng. Việc này cho phép ghi chép, theo dõi và xem thông tin khi tiến hành tải xuống. Việc này cũng cho phép bạn theo dõi chi tiết sản phẩm, như tên tập tin và đơn hàng liên quan đến phần tải xuống. Đồng thời hiển thị cho bạn thấy địa chỉ IP của người tải xuống. Bạn cũng có thể lọc các phần tải xuống bằng cách nhấp vào Sản phẩm, Đơn hàng, hoặc Địa chỉ IP.

Khách hàng

Báo cáo Khách hàng cho phép bạn xem các báo cáo từ năm ngoái, tháng trước, tháng này, bảy ngày trước hoặc trong khoảng ngày tùy chỉnh. Báo cáo Khách hàng so với Khách mời cho bạn thấy những người dùng (Khách hàng) đã đăng ký của bạn so với khách mời (những người chưa đăng ký). Phần Danh sách Khách hàng chỉ hiển thị người dùng được đăng ký trên trang của bạn đã đặt đơn hàng.

Cổ phiếu

Báo cáo này sẽ hiển thị cho bạn thấy các mặt hàng có trạng thái Ít hàng trong kho, Đã hết hàng, và Nhiều hàng trong kho.

Thuế

Báo cáo Thuế cho phép bạn xem Thuế theo mã (như bang) cũng nhưThuế theo ngày. Cũng giống như các báo cáo khác, báo cáo này có thể dễ dàng hiển thị cho bạn các thông tin của năm ngoái, tháng trước, tháng này, bảy ngày trước, hoặc khoảng ngày tùy chỉnh riêng của bạn.

Xuất CSV

Trừ báo cáo Hàng trong kho, tất cả các báo cáo đều có thể xuất thành tập tin CSV. Chọn Xuất CSV ở góc trên bên phải của báo cáo, sau đó chọn Lưu hoặc Xem tập tin kết quả. Xin lưu ý rằng nếu trình duyệt của bạn không hỗ trợ tính năng Tải xuống, thì tùy chọn này sẽ bị ẩn.

Xem thêm thông tin