Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Hạn chế về tài nguyên

Dịch vụ lưu trữ cPanel bị hạn chế lượng tài nguyên tối đa có thể sử dụng để đảm bảo không tài khoản riêng lẻ nào gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của những khách hàng khác.

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel)

Gói Dịch vụ lưu trữ LinuxTiết kiệmCao cấpCốt yếuTối đa
CPU (Số lõi truy cập được)1122
Bộ nhớ/RAM512 MB1 GB1,5 GB2 GB
Tốc độ nhập/xuất (KB/giây)110240500Không giới hạnKhông giới hạn
Số quy trình xử lý mục nhập
(Kết nối đồng thời)
100100125150
NProcs
(Số đơn vị xử lý khả dụng)
115115140165
Số tập tin (inode)250.000250.000250.000250.000
Dung lượng ổ đĩa25 GB50 GB75 GB100 GB
Số tài khoản email tối đa100500Không giới hạnKhông giới hạn

1 Giới hạn này áp dụng cho các gói mua sau tháng 5 năm 2021.

Lưu ý: Mọi gói Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) đều bị giới hạn 500 lượt chuyển tiếp SMTP/giờ và 30 kết nối MySQL đồng thời.

Web Hosting Plus:

Nếu dùng Web Hosting Plus với cPanel, bạn có nhiều tài nguyên hơn cho các website và ứng dụng. Các cấp tài nguyên trong Web Hosting Plus phụ thuộc vào loại gói bạn đăng ký.

Lưu ý: Những giới hạn tài nguyên này áp dụng cho các gói Web Hosting Plus được mua sau ngày 1 tháng 2 năm 2022.

Gói Web Hosting PlusKhởi đầuNâng caoPhát triểnMở rộng
CPU (Số lõi truy cập được)216 
Bộ nhớ/RAM (GB)81632 
Dung lượng ổ đĩa (GB) 1100 200300400
AutoSSLBao gồmBao gồmBao gồmBao gồm
Các quy trình nhập100150200300
Kết nối đồng thời100150200300
Nprocs115165215315
Các kết nối MySQL đồng thời (mỗi người dùng)200200200200
Ghi vào đĩa (tốc độ nhập/xuất kb/giây)50000600007000080000
Số tập tin (Inode) 500.0001.000.0001.500.0002.000.000

1 Cảnh báo: Để đảm bảo hiệu suất và độ ổn định tối ưu, luôn để dành 20% dung lượng ổ đĩa tối đa cho phần mềm hệ thống nói chung. Nếu không, có thể xảy ra sự cố kỹ thuật. Nếu cần thêm dung lượng ổ đĩa, bạn có thể nâng cấp bất kỳ lúc nào.

Lưu ý: Mọi gói Web Hosting Plus đều bị giới hạn 500 lượt chuyển tiếp SMTP/giờ và 200 kết nối MySQL đồng thời.

Xem thêm thông tin