Websites + Marketing Trợ giúp

Hiện diện trực tuyến với Websites + Marketing

Ý tưởng bạn đã có, giờ công cụ hiện thực hóa cũng trong tầm tay. Websites + Marketing phối hợp nhuần nhuyễn giữa hướng dẫn và công cụ trực quan, giúp bạn khởi đầu công việc kinh doanh, chia sẻ góc nhìn của mình hay thậm chí là thay đổi cả thế giới!

Hình ảnh trang trí cho phần tham quan nhanh về Websites + MarketingTìm hiểu về Websites + Marketing
Khám phá nhanh Websites + Marketing, bao gồm cả trình biên tập website và Bảng điều khiển. Khi bạn đã nắm rõ vị trí của mọi thứ, các tác vụ khác sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Thời gian hoàn tất ước tính: 5-7 phút
Hình ảnh trang trí cho phần tạo hình ảnh thương hiệu (chủ đề, màu sắc, phông chữ, logo)
Tạo dựng hình ảnh thương hiệu trực quan
Thương hiệu của bạn sẽ giúp bạn định hướng giao diện website. Chọn thiết kế, phông chữ, logo và màu sắc cho trang của bạn.
Thời gian hoàn tất ước tính: 15-20 phút
Hình ảnh trang trí cho phần xây dựng trang chủ của bạn
Cá nhân hóa trang chủ
Trang chủ chính là ấn tượng đầu tiên về bạn. Trang chủ có hiển thị rõ thông tin về bạn và dịch vụ của bạn không?
Thời gian hoàn tất ước tính: 15-30 phút
Hình ảnh trang trí cho phần xây dựng nội dung (từ ngữ và hình ảnh)
Thêm nội dung website
Đã đến lúc thêm từ ngữ, ảnh và video để làm nổi bật các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.
Thời gian hoàn tất ước tính: 30-90 phút
Hình ảnh trang trí cho phần thiết lập SEO
Giúp dễ tìm website của tôi
Sử dụng trình hướng dẫn SEO để quảng bá trang của bạn và tìm hiểu các cách khác để cải thiện việc quảng bá trong các lượt tìm kiếm.
Thời gian hoàn tất ước tính: 20-30 phút
Hình ảnh trang trí phần thiết lập mạng xã hội
Kết nối mạng xã hội
Mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn và tương tác với mọi người. Kết nối với các kênh mạng xã hội và bắt đầu tiếp nhận đánh giá.
Thời gian hoàn tất ước tính: 15-45 phút
Hình ảnh trang trí phần thiết lập thanh toán trực tuyến để nhận thanh toán
Chấp nhận thanh toán trực tuyến
Bán sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến, nhận tiền thanh toán hoặc quyên góp qua PayPal, bán phiếu quà tặng hoặc vận động quyên góp tiền thông qua GoFundMe.
Thời gian hoàn tất ước tính: 15-20 phút