Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Hủy và hoàn tiền cho một đơn hàng với Cửa hàng trực tuyến của tôi

Đôi khi, bạn có thể cần phải hủy đơn hàng và hoàn lại giá đã mua cho khách hàng của mình.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
 3. Trên Bảng điều khiển, hãy mở rộng Cửa hàng , rồi chọn Đơn hàng .
 4. Trên trang Đơn hàng , chọn đơn hàng chưa thực hiện mà bạn muốn hủy.
 5. Trên trang đơn hàng chưa thực hiện mà bạn đã chọn, chọnTùy chọn menu Menu Tùy chọn trên thanh trạng thái trên cùng của đơn hàng của bạn.
 6. Từ menu thả xuống, chọn Hủy đơn hàng .
 1. Chọn khi được hỏi bạn có muốn hủy đơn hàng này không. Khách hàng của bạn sẽ tự động nhận được email hủy.
 2. Điều phối việc hoàn tiền với khách hàng của bạn thông qua bộ xử lý thanh toán mà bạn đã chọn.
 3. Ở cuối Tóm tắt đơn hàng, chọn Đánh dấu là đã hoàn tiền .
  Lưu ý: Khách hàng của bạn sẽ không được thông báo tự động về hành động này.

Xem thêm thông tin