Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Tải tập tin lên bằng Trình quản lý tập tin cho lưu trữ Linux của tôi

Trình quản lý tập tin của cPanel là phương pháp tải lên thân thiện với người dùng dành cho Dịch vụ lưu trữ Linux. Trình quản lý tập tin hoạt động tốt nhất đối với một số lượng nhỏ tập tin. Nếu bạn dự định tải lên nhiều tập tin, hãy nén chúng sang định dạng như ZIP trên máy tính trước khi tải lên.

  1. Truy cập trang sản phẩm của GoDaddy.
  2. Bên dưới Lưu trữ Web, cạnh tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux bạn muốn sử dụng, hãy chọn Quản lý.
    linux-manage
  3. Dưới Websites, vui lòng chọn Trình quản lý tập tin cho miền của bạn.
    linux-hosting-file-manager
  4. Điều hướng đến thư mục mà bạn muốn tải lên. Theo mặc định, bạn sẽ bắt đầu trong thư mục gốc chính hay thư mục gốc của miền bổ sung.
  5. Chọn Tải lên.
  6. Kéo tập tin của bạn vào Thả tập tin vào đây để bắt đầu tải lên. Hoặc chọn Chọn tập tin, chọn tập tin bạn muốn tải lên rồi chọn Mở.

Khi tất cả các tập tin của bạn đạt 100%, quá trình tải lên của bạn đã hoàn tất và bạn có thể điều hướng đi.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin