Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Tập tin nào sẽ hiển thị khi có người duyệt đến tên miền của tôi?

Khi khách truy cập nhập tên miền của bạn trong trình duyệt, họ sẽ được tự động chuyển hướng đến tập tin mặc định của website. Ví dụ: để truy cập Yahoo!, bạn sẽ nhập yahoo.com. Dù trình duyệt không hiển thị tập tin này nhưng thực tế bạn đang xem trang index.html. Bạn hãy thử nhập yahoo.com/index.html vào trình duyệt của mình.

Bạn có thể đã đoán ra, index.html chính là tập tin mặc định. Nếu đây là tập tin mặc định duy nhất trong thư mục gốc thì tập tin đó sẽ tự động hiển thị khi có người truy cập tên miền của bạn.

Nếu bạn có nhiều tập tin mặc định trong một thư mục, máy chủ sẽ quyết định tập tin nào được ưu tiên và hiển thị tập tin đó. Việc nắm được trình tự tập tin được phục vụ là điều quan trọng để đảm bảo hiển thị đúng trang trên website của bạn.

 1. index.html.var
 2. index.htm
 3. index.html
 4. index.shtml
 5. index.xhtml
 6. index.wml
 7. index.perl
 8. index.pl
 9. index.plx
 10. index.ppl
 11. index.cgi
 12. index.js
 13. index.jp
 14. index.php4
 15. index.php3
 16. index.php
 17. index.phtml
 18. default.htm
 19. default.html
 20. home.htm
 21. index.php5
 22. Default.html
 23. Mặc định.htm
 24. home.html

Lưu ý: cấu trúc tập tin lưu trữ cPanel có phân biệt chữ hoa chữ thường vì nó sử dụng Linux.