Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Thêm các phần mở rộng vào Dịch vụ lưu trữ Thương mại điện tử

Dịch vụ lưu trữ Managed WordPress Ecommerce của bạn có đi kèm với các phần mở rộng của WooCommerce, một số do nhóm Woo và một số do SkyVerge phát triển. Chúng tôi cài đặt sẵn một số phần mở rộng theo lựa chọn của bạn trong lần cài đặt ban đầu khi bạn được hỏi về những thao tác bạn dự kiến thực hiện với website.

Thật đơn giản để nhận đuôi mở rộng bạn cần cài đặt.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy và mở sản phẩm của bạn. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
  2. Chọn WooCommerce từ menu bên tay trái.
  3. Chọn Đuôi mở rộng. Bạn nên ở trên thẻ Đuôi mở rộng đã bao gồm ảnh của thẻ đuôi mở rộng đã bao gồm
  4. Cuộn qua danh sách đuôi mở rộng đã bao gồm và chọn Cài đặt ngay đối với những đuôi mở rộng bạn cần.
  5. Chọn Kích hoạt để bật chức năng mở rộng.
  6. Các đuôi mở rộng được cài đặt và hoạt động sẽ được đánh dấu là Hiện hoạt.

Bạn có thể quay lại danh sách vào bất kỳ lúc nào để cài đặt thêm các đuôi mở rộng.

Lưu ý: Nếu bạn kết nối tài khoản WooCommerce.com, thẻ Đăng ký WooCommerce.com sẽ hiển thị những đuôi mở rộng này là KHÔNG HOẠT ĐỘNG, mặc dù những đuôi mở rộng vẫn được cài đặt, kích hoạt, cập nhật và hiện hoạt thông qua Đuôi mở rộng đã bao gồm.

Xem thêm thông tin