Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm đánh giá vào website của tôi

Hiển thị tối đa 9 lượt đánh giá trên trang Websites + Marketing để tạo niềm tin cho doanh nghiệp của bạn. Đánh giá tích cực cho khách hàng thấy uy tín của doanh nghiệp và lý do họ nên mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Vui lòng Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn để mở trang.
 3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
 4. Truy cập trang và vị trí bạn muốn thêm đánh giá rồi thêm một phần.
 5. Tìm phần Đánh giá.
 6. Chọn Thêm .
 7. Chọn cách bạn muốn thêm đánh giá:
  • Kết nối với nguồn bên ngoài: Dùng menu thả xuống để chọn xem bạn có muốn bao gồm đánh giá từ Facebook, Hồ sơ doanh nghiệp Google hoặc Yelp hay không. Sau đó, chọn nút Kết nối để chuyển hướng đến phần đăng nhập của nguồn bên ngoài.
   Lưu ý: Nếu bạn đã cộng dồn được hơn 9 đánh giá, thì khách truy cập muốn xem tất cả đánh giá phải truy cập vào nguồn bên ngoài nơi các đánh giá đó được đăng ban đầu.
  • Thêm đánh giá thủ công: Chọn đánh giá để chỉnh sửa chi tiết hoặc chọn Thêm để đưa vào các đánh giá khác. Sắp xếp lại đánh giá bằng cách chọn đường nằm ngang và kéo đến vị trí bạn ưa thích. Để xóa một phần, vui lòng chọn phần đó, chọn Xóa đánh giá, rồi chọnHoàn tất.
   Kéo và thả đánh giá để thay đổi thứ tự
 8. Hoàn tất việc tùy chỉnh phần này rồi chọn Hoàn tất.
 9. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Vui lòng sử dụng mục Xem trước để xem kết quả và khi đã sẵn sàng công khai các thay đổi, bạn hãy đăng tải trang của mình.
  Lưu ý: Các bài đánh giá bằng văn bản gần đây sẽ mất tối đa 48 giờ để xuất hiện trên trang Websites + Marketing của bạn.

Xem thêm thông tin