Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm một bản nhạc hoặc danh sách nhạc trên SoundCloud

Thêm bất kỳ bản nhạc hoặc danh sách nhạc nào trên SoundCloud vào website của bạn bằng cách nhúng mã từ SoundCloud. Bạn sẽ cần tạo tài khoản SoundCloud để sử dụng tính năng này.

Video này nằm trong loạt bài Hướng dẫn Thiết kế và hình ảnh nâng cao trong Trình dựng website

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Vui lòng Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn để mở trang.
 3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
 4. Truy cập trang và vị trí bạn muốn thêm bản nhạc hay danh sách nhạc và thêm một phần.
 5. Vui lòng tìm kiếm phần Âm thanh, chọn bố cục của bạn và chọn Thêm.
 6. Tùy chỉnh tiêu đề, mô tả và màu nhấn.
 7. Trong một thẻ trình duyệt web/cửa sổ riêng biệt, vui lòng truy cậpSoundCloud để đăng nhập hay tạo một tài khoản.
 8. Chọn một bản nhạc hay danh sách nhạc bạn muốn thêm vào phần Âm thanh. Khi đã tìm thấy bản nhạc/danh sách nhạc, vui lòng chọn nút Chia sẻ.
  Nhấp vào nút Chia sẻ
 9. Vui lòng chọn thẻ Nhúng. (Thẻ Chia sẻ sẽ không hoạt động.) Chọn bạn muốn hiển thị trình phát của mình như thế nào từ các tùy chọn khả dụng (ví dụ như bố cục, kích thước, màu sắc hay phát tự động). Khi nào hoàn tất, bạn hãy sao chép nội dung của trường Mã và xem trước.

  Lưu ý: Một số bản nhạc/danh sách nhạc không có tùy chọn Nhúng mà chỉ có tùy chọn Chia sẻ. Phần Âm thanh không dùng được mã Chia sẻ nên nếu không có tùy chọn Nhúng, bạn hãy tìm bản nhạc/danh sách nhạc khác để sử dụng.

  Lưu ý: Ngay cả khi bạn đã bật tự động phát, một số trình duyệt sẽ tắt tự động phát. Cài đặt của trình duyệt sẽ được ưu tiên hơn cài đặt SoundCloud. Tập tin âm thanh vẫn sẽ phát tự động trong trình duyệt cho phép phát tự động.


  sao chép trường mã và xem trước
 10. Chuyển về bảng điều khiển Âm thanh trong website và dán mã đã sao chép vào trường Mã SoundCloud đã nhúng.
  dán mã của SoundCloud
 11. Chọn Xong .
 12. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Vui lòng sử dụng Xem trước để xem kết quả và khi đã sẵn sàng công khai các thay đổi, bạn hãy xuất bản trang của mình.

Xem thêm thông tin