Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Tìm URL CalDAV cho lịch Professional Email

Sử dụng URL CalDAV để đồng bộ hóa lịch của bạn trên các thiết bị khác nhau và chia sẻ lịch với website của bạn.

 1. Đăng nhập vào Webmail. Sử dụng địa chỉ và mật khẩu Professional Email của bạn (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây).
 2. Ở góc trên bên trái, chọn Lịch.
  Chọn biểu tượng lịch
 3. Bên cạnh lịch của bạn, chọn menu Menu ba vạch.
 4. Chọn Thuộc tính.
  Chọn Thuộc tính
 5. Để sao chép URL CalDAV, chọn biểu tượng bảng tạm.
  Sao chép URL CalDAV
 6. Chọn Đóng.

Xem thêm thông tin