Sự riêng tư cho bạn. Sự bảo vệ cho miền của bạn.

  • Tính năng Bảo mật miền miễn phí giữ an toàn cho danh tính của bạn bằng cách thay thế thông tin liên hệ của miền bằng thông tin chi tiết do Domain by Proxy® cung cấp.
  • Thêm tính năng Bảo vệ miền để nhận cảnh báo khi có thay đổi đối với miền của bạn.
  • Nâng cấp lên gói Bảo vệ miền cốt yếu và có thêm 90 ngày để gia hạn nếu bạn vô tình để miền hết hạn.

Hãy thêm tính năng Bảo vệ miền cho miền của bạn ngay hôm nay.

Các mối đe dọa trực tuyến là có thật

Miền của bạn cũng cần được bảo vệ như website vậy.

Bạn đã bảo vệ website của mình khỏi các lỗ hổng bảo mật phổ biến bằng cách sử dụng SSL, tường lửa và tạo bản sao lưu. Tính năng Bảo vệ miền chỉ tập trung vào việc bảo vệ miền của bạn trước những tác nhân xấu và rủi ro trực tuyến. Xét cho cùng, miền là cách mọi người truy cập vào website của bạn và miền đó chắc chắn đáng được bảo vệ.

Hãy thêm biện pháp bảo vệ cho miền hiện có trong Danh mục miền của bạn.

Bảo vệ miền toàn diện

Phù hợp nhất để bạn bảo vệ miền trước các mối đe dọa

Thay thế thông tin liên hệ cá nhân của bạn trên WHOIS bằng thông tin chi tiết do Domains By Proxy® cung cấp

Bảo vệ danh tính bằng địa chỉ email riêng tư để lọc thư rác liên quan đến tên miền của bạn