Miền cho các nhà làm mạng hoạt động tại Trung Quốc.

Hàng triệu người khắp Trung Quốc sử dụng Internet mỗi ngày, và nếu bạn muốn hiện diện website của mình trước mặt họ thì việc có một trang web nói ngôn ngữ của họ cũng rất hữu ích. Miền .net.cn được thiết kế cho các mạng, NIC và NOC đóng tại hoặc hoạt động tại Trung Quốc. Và nếu doanh nghiệp của bạn nằm trong những danh mục này thì không có miền nào tốt hơn .net.cn Nó mang đến cho miền của bạn nét chuyên môn .net, cộng thêm hương vị địa phương .cn. Miền .net.cn là sự kết hợp hoàn hảo của dạng thức và chức năng. Và bây giờ bạn chỉ cần đăng ký miền của mình.