Genç girişimci, esnekliğe önem veriyor

GenelKategori
Okuma süresi: 4 dk
Selina Bieber

Türkiye’deki genç girişimci, kendi işinin patronu olmak istiyor. Bunu, GoDaddy’nin 2016 yılında yaptığı Global Girişimcilik Anketi’nin sonuçlarında görmüştük. Global Girişimcilik Anketi’nin bu yılki sonuçlarına göre genç girişimci hala kendi işinin patronu olmayı tercih ediyor ve bunun başlıca nedeni de elde edeceği “esneklik.”

GoDaddy Global Girişimcilik Anketi’nin sonuçlarında kendi işinin patronu olmanın en iyi yanının sağladığı “esneklik” olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 25 oldu. Kendi işinin patronu olmanın en iyi yanının getirdiği “işletme sahibi” statüsü olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 26 idi. Farklı yaş gruplarının yanıtlarına bakıldığında, Y kuşağının esnekliğe en çok önem veren grup olduğu görülüyor.

Türkiye’deki genç girişimci, başka bir şirket için çalışmanın kendisini mutlu etmeyeceğini düşündüğünden kendi işinin patronu olarak, zorluklara göğüs germeyi tercih ediyor.

genç girişimci godaddy global girişimcilik anketi
GoDaddy Global Girişimcilik Anketi Türkiye Sonuçları

Genç girişimci, esnekliği teknolojiyle elde ediyor

Kendi işinin patronu olmanın kendisine iş hayatında daha fazla esneklik sağladığına inanan genç girişimci, GoDaddy’nin entegre ürün kataloğunda yer alanlar gibi, bugün mevcut olan teknolojik araçlar ile hem aradığı esnekliği elde edebiliyor, hem de işlerini kendi tercihleri doğrultusunda büyütme fırsatını yakalıyor. Ankete katılanların yüzde 67’si kendi işlerini yaparken daha fazla çalışmaları gerekecekse de bunu kendi tercihleri doğrultusunda yapabildiklerini belirtiyor. Katılımcıların yüzde 42’si ise, yine teknolojik araçlar sayesinde tüm gün bir ofiste oturmak yerine arabalarından, kahvecilerden, seyahat ederken çalışabildiklerini dile getiriyor.

Diğer yandan, katılımcıların yüzde 38’i teknolojik araçların kendilerine daha iyi pazarlama yapma, görünür ve bulunabilir olma, yeni müşterilere erişme konularında yardımcı olduğunu belirtiyor. Yüzde 25’i de teknolojik araçların işlerini daha verimli ve uygun maliyetli bir şekilde yönetmelerini sağladığını söylüyor.

Teknolojiyi verimli bir şekilde kullanan genç girişimci, diğer yaş gruplarına oranla daha fazla global müşteri de çekiyor.

Tüm yaş gruplarından katılımcıların yüzde 4’ü müşterilerinin çoğunluğunun global olduğunu belirtirken, bu oran Y kuşağı için yüzde 8 seviyesinde.

İlgili yazı: Türkiye’deki genç girişimciler ve yatırımcılar bakış açılarını değiştirmeli 

Çoğunluk, “Kendin Yap” yöntemini tercih ediyor

GoDaddy Global Girişimcilik Anketi’ne katılanların yüzde 71’inin halihazırda bir web sitesi var veya yakın zamanda bir site kurmayı planlıyor. Yüzde 39’u ise web sitesi yönetimi, müşterilerle iletişim kurma ve operasyon yönetimi gibi faaliyetlerde kullanılan teknolojik araçların yönetiminde “Kendin Yap” yöntemine başvuruyor. Bu faaliyetleri bir web geliştirici veya tasarımcıya emanet edenlerin oranı ise yüzde 21.

GoDaddy’nin Web Sitesi Mimarı gibi ürünler, özellikle büyük bütçeleri ve çalışan kadroları bulunmayan küçük işletme sahipleri ve girişimcilerin kolaylıkla online olmasını sağlıyor.

Daha ileri yaştaki katılımcılarla karşılaştırıldığında, her şeyi yeni baştan yapma şansına sahip olsalar, Y kuşağı yine kendi işinin patronu olmayı tercih edeceğini söylüyor. Türkiye sonuçlarına genel olarak bakıldığında, katılımcıların yüzde 65’i girişimciliğe soyunduklarından beri daha mutlu ve buna teknolojinin sunduğu, “esneklik” gibi avantajların büyük katkısı var. Genç girişimci, teknolojinin sunduğu avantajlar sayesinde bugün hayallerini gerçeğe dönüştürebiliyor.

Siz de kendi işinizin patronu olmak istiyor musunuz? Cevabınız evet ise, gereken niteliklere sahip misiniz? Cevabı öğrenmek için testimizi çözün.

GoDaddy Global Girişimcilik Anketi Nisan ve Mayıs 2019’da, Savanta araştırma şirketi tarafından yapıldı. Ankete Avustralya, Kanada, Almanya, Hong Kong, Hindistan, Meksika, Güney Afrika, Türkiye, İngiltere ve ABD’den 4.505 adet küçük işletme sahibi katıldı. Ankete Türkiye’den ise 25 veya daha az çalışana sahip, 500 adet küçük işletme sahibi katılım sağladı.