Quản lý tài khoản Trợ giúp

Bảo mật danh tính số của bạn

(Quay về Trung tâm bảo mật)

Cần có tâm huyết khi xây dựng danh tính số. Dưới đây là những cách thức chúng tôi dành riêng để giúp bạn bảo vệ danh tính số của mình.

Bảo mật các kênh giao tiếp

Chúng tôi mã hóa dữ liệu cá nhân được cung cấp qua biểu mẫu web bằng các tiêu chuẩn cập nhật để ngăn người khác chặn thông tin trong quá trình truyền dẫn.

Xác thực tài khoản

Chúng tôi yêu cầu một phương thức nhận dạng duy nhất, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu, để đăng nhập vào tài khoản của bạn. Bạn cũng sẽ được chỉ định một mã PIN để xác thực tài khoản của mình khi gọi điện hoặc trò chuyện với Nhân viên hướng dẫn của GoDaddy.

Đào tạo về bảo mật

Nhân viên của chúng tôi được đào tạo hằng năm và được nhận bản tin định kỳ về các biện pháp bảo mật hữu hiệu.

Cách tiếp cận bảo mật phân lớp

Chúng tôi bảo vệ mạng công ty bằng nhiều lớp bảo mật khác nhau.

  • Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý để đảm bảo sự an toàn cho nhân viên và thiết bị của mình.
  • Chúng tôi sử dụng kết hợp phần mềm và các thiết bị để bảo vệ mạng trước những kẻ xâm nhập.
  • Chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia bảo mật chuyên trách để giám sát các biện pháp bảo mật thiết bị và ứng dụng.

Cách bảo vệ dữ liệu của bạn

Bạn là người kiểm soát bảo mật tài khoản của mình. Hãy sử dụng các biện pháp bảo mật tốt để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Bảo mật mật khẩu của bạn

Dưới đây là một số mẹo hữu ích để giữ cho mật khẩu của bạn luôn an toàn:

  • Tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu của bạn.
  • Không sử dụng một mật khẩu cho nhiều tài khoản.
  • Hãy đăng xuất khỏi tài khoản khi bạn sử dụng máy tính được dùng chung với người khác.
  • Nhiều trang cung cấp các phương pháp hữu ích để tạo mật khẩu mạnh, bao gồm bài viết của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) về 'Easy ways to Build a Better P@$$w0rd' (Những cách thức dễ dàng để xây dựng mật khẩu mạnh hơn).

Chúng tôi khuyên bạn đổi mật khẩumã PIN người mua hàng ít nhất sáu (6) tháng một lần cho mỗi tài khoản.

Xem thêm thông tin