Quản lý tài khoản Trợ giúp

Bật tính năng xác minh 2 bước

Để bảo mật tài khoản tốt hơn, hãy thiết lập phương thức xác minh 2 bước (2SV).

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập phương thức 2SV dự phòng. Nếu không thể dùng một trong các phương thức 2SV (như khi bạn thay đổi số điện thoại), bạn vẫn có thể sử dụng phương thức dự phòng để truy cập vào tài khoản của bạn.

 1. Truy cập vào GoDaddy, trang Đăng nhập & mã PIN. Bạn có thể sẽ thấy lời nhắc đăng nhập.
 2. Bên dưới Xác minh 2 bước, vui lòng nhấp vào Thêm Xác minh.
  Thêm xác minh.
 3. Chọn phương thức 2SV bạn muốn sử dụng:
  • Ứng dụng xác thực (được khuyến nghị): Một ứng dụng xác thực, như Authenticator của Google hay Authy, dùng để tạo mã. Bạn nên chọn phương thức này cho đa số các tài khoản GoDaddy.
  • Tin nhắn văn bản SMS: Mã sẽ được gửi cho bạn dưới dạng tin nhắn. Phương thức này rất thuận tiện nhưng không bảo mật lắm, nên chúng tôi gợi ý bạn chỉ sử dụng làm phương thức dự phòng.
  • Khóa bảo mật: Một thiết bị khóa bảo mật hỗ trợ Bluetooth hoặc USB sẽ được sử dụng để xác thực. Bạn nên dùng phương thức này nếu là nhà đầu tư miền hoặc muốn mức bảo mật cao nhất.
 4. Vui lòng chọnTiếp theo.
 5. Hoàn tất quá trình cài đặt theo phương thức bạn đã chọn:
  • Nếu bạn chọn dùng Ứng dụng xác thực, hãy thực hiện theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên điện thoại, rồi quét mã vạch. Nhập mã xác thực và tên của ứng dụng, sau đó chọn Tiếp theo.
  • Nếu bạn chọn Tin nhắn văn bản SMS, hãy nhập số điện thoại di động của bạn, rồi chọn Tiếp theo. Nhập mã gồm 6 chữ số chúng tôi gửi cho bạn (có hiệu lực trong 20 phút), rồi chọn Tiếp theo.
  • Nếu bạn chọn Khóa bảo mật (chẳng hạn như Yubikey hoặc Google Titan), hãy thiết lập khóa bảo mật.

Sau khi chúng tôi xác minh phương thức 2SV của bạn, bạn sẽ thấy thông báo thành công xác nhận các thay đổi.

Lưu ý: Các thay đổi đối với hồ sơ của bạn trong trang Hồ sơ của tôi của GoDaddy sẽ không được áp dụng sang phương thức 2SV. Nếu bạn thiết lập tin nhắn văn bản cho phương thức 2SV nhưng sau này thay đổi số điện thoại, hãy nhớ cập nhật số bạn dùng cho phương thức 2SV.

Thêm phương thức dự phòng

 1. Chọn Thêm phương thức dự phòng rồi lặp lại bước 3 và 4 để thiết lập phương thức dự phòng dùng cho 2SV.
  • Để có kết quả tốt hơn, hãy thiết lập phương thức 2SV dự phòng trên một thiết bị khác. Ví dụ: nếu phương thức 2SV chính của bạn là ứng dụng xác thực trên máy tính xách tay, hãy sử dụng tin nhắn SMS trên điện thoại làm phương thức dự phòng.

Thông tin thêm