WordPress được quản lý Trợ giúp

Bật SSH trên Managed WordPress

SSH là một phương pháp kết nối an toàn với gói dịch vụ lưu trữ của bạn để quản lý WordPress từ xa thông qua Giao diện dòng lệnh WordPress (WP-CLI) cũng như lệnh Linux tiêu chuẩn. Dưới đây là cách bật Secure Shell (SSH) cho gói Managed WordPress của bạn.

Lưu ý: Các gói Cơ bản không được hỗ trợ khả năng truy cập SSH. Nâng cấp gói Managed WordPress Cơ bản của bạn để bật SSH.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh Managed WordPress, hãy chọn Quản lý tất cả.
 3. Với trang bạn muốn sử dụng, chọn Cài đặt từ menu Biểu tượng menu.
 4. Trong phần Trang sản xuất, tìm thông tin đăng nhập SSH/SFTP rồi chọn Xem hoặc thay đổi.
  Chọn thay đổi để xem thông tin sftp
 5. Chọn Tạo thông tin đăng nhập mới.
 6. Bên cạnh SSH, chuyển đổi trạng thái nút gạt từ Đã tắt thành Đã bật.
 7. Chọn Tạo thông tin đăng nhập mới.
  Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa tên người dùng và mật khẩu SFTP hiện tại của bạn.
 8. Sao chép Lệnh SSHMật khẩu để dùng trong ứng dụng SSH, rồi chọn Đóng.

Lúc này, bạn có thể kết nối với gói Managed WordPress của mình bằng SSH.

Thông tin thêm