Quản lý tài khoản Trợ giúp

Các lựa chọn của bạn về dữ liệu chúng tôi thu thập

(Quay về Trung tâm bảo mật)

Chúng tôi cung cấp cho bạn các công cụ để kiểm soát thông tin tài khoản và hướng dẫn cách sử dụng thông tin tài khoản này. Bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản hoặc liên hệ với chúng tôi:

  • Xem và cập nhật thông tin tài khoản của bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ thanh toán.
  • Xem và cập nhật tùy chọn về liên hệ của bạn để nhận các thông báo liên quan đến tài khoản và sản phẩm cũng như thông tin tiếp thị.

Tìm hiểu thêm về các tính năng của trung tâm tài khoản hỗ trợ GDPR.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay khiếu nại nào về Chính sách về quyền riêng tư hoặc cách tiến hành Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với văn phòng Nhân viên bảo vệ dữ liệu qua email tại địa chỉ privacy@godaddy.com.

Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng một trong những cách sau:

  • Qua thư: Attn: Office of the Data Protection Officer, 2155 E Warner Rd, Tempe, AZ 85284 USA, hoặc đối với những khách hàng được thành lập tại EEA, Attn: Legal, Office of the DPO, 5 Floor, The Shipping Building, Old Vinyl Factory , 252-254 Blyth Road, Hayes, UB3 1HA
  • Qua điện thoại: Chọn một trong các số điện thoại hỗ trợ của chúng tôi

Chúng tôi sẽ trả lời tất cả các yêu cầu, thắc mắc hoặc mối lo ngại trong vòng ba mươi (30) ngày.

Cơ quan bảo vệ dữ liệu

Nếu bạn là cư dân của Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) và tin rằng chúng tôi duy trì dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR), bạn có thể gửi câu hỏi hoặc khiếu nại trực tiếp đến cơ quan giám sát tại địa phương bạn hoặc cơ quan giám sát chính của chúng tôi, Văn phòng Ủy ban Thông tin của Vương quốc Anh theo thông tin dưới đây:

https://ico.org.uk

Văn phòng của Ủy ban Thông tin

Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, United Kingdom

Điện thoại: 0303 123 1113