Quản lý tài khoản Trợ giúp

Các tính năng về quyền riêng tư

(Quay về Tùy chọn của bạn)

Các tính năng bảo mật hiện đã có trong trung tâm tài khoản. Những tính năng này bao gồm khả năng:

Xem bên dưới để biết thông tin thêm về từng tính năng.

Khả năng di chuyển dữ liệu

Bạn có thể yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của mình ở định dạng điện tử để có thể cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ khác.

(quay về đầu trang)

Yêu cầu quyền truy cập của chủ thể (SAR)

Bạn có thể yêu cầu để xem chúng tôi có đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hay không, dữ liệu cá nhân nào đang được xử lý và nhằm mục đích gì. Bạn chỉ có thể yêu cầu những thông tin liên quan đến mình. Bạn sẽ phải xác minh danh tính trước khi được cung cấp thông tin bạn yêu cầu.

Để thực hiện yêu cầu:

  1. Gửi yêu cầu tới privacy@godaddy.com.
  2. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một biểu mẫu để điền vào. Biểu mẫu bao gồm các thông tin để xác minh danh tính của bạn cũng như phần để bạn nêu cụ thể dữ liệu bạn muốn xem.
  3. Gửi trả biểu mẫu đã điền đầy đủ về privacy@godaddy.com.
  4. Trong vòng 30 ngày nhận biểu mẫu điền đầy đủ và xác minh danh tính, chúng tôi sẽ thu thập những thông tin hiện có và cung cấp cho bạn theo một cách bảo mật.

(quay về đầu trang)

Đóng tài khoản

Bạn có thể yêu cầu đóng tài khoản. Áp dụng những điều kiện sau:

  • Tất cả sản phẩm và dịch vụ phải được hủy trước khi đóng. Nếu có bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào đang hoạt động trong tài khoản, bạn không thể đóng tài khoản đó.
  • Tất cả tài khoản Good As Gold phải được đóng lại.
  • Tất cả điểm tín dụng trong cửa hàng sẽ bị mất.
  • Bạn sẽ không còn khả năng đăng nhập vào tài khoản của mình sau khi tài khoản bị đóng.

Sau khi đóng, bạn sẽ không thể truy cập vào tài khoản, cũng như không thể khôi phục tài khoản này nữa. Dữ liệu cần thiết cho sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã mua có thể được giữ lại nếu dữ liệu cần thiết cho mục đích kinh doanh chính đáng của chúng tôi hoặc theo các yêu cầu lưu trữ hồ sơ của pháp luật hoặc hợp đồng.

(quay về đầu trang)