Quản lý tài khoản Trợ giúp

Đóng tài khoản của tôi

Việc đóng tài khoản GoDaddy sẽ xóa vĩnh viễn mọi thông tin đã liên kết.

Cảnh báo: Bạn không thể yêu cầu hoàn tiền sau khi đóng tài khoản của mình. Nếu bạn đủ điều kiện được hoàn tiền, vui lòng liên hệ với Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy để yêu cầu hoàn tiền trước khi đóng tài khoản. Khi tài khoản đã đóng, dữ liệu tài khoản sẽ bị xóa và bạn không còn đủ điều kiện được hoàn tiền theo quy định trong chính sách hoàn tiền.
Cảnh báo: Việc đóng tài khoản là không thể đảo ngược. Khi chúng tôi đã xóa dữ liệu và thông tin của bạn, bạn sẽ không thể lấy lại dữ liệu và thông tin nữa.
Bắt buộc: Trước khi đóng tài khoản, bạn phải xóa tất cả sản phẩm đã liên kết với tài khoản. Chờ ít nhất 24 giờ rồi làm theo các bước sau.
  1. Khi đã hơn 24 giờ kể từ khi bạn xóa các sản phẩm của mình, vui lòng truy cập vào trang Tùy chọn liên hệ của GoDaddy. Bạn có thể sẽ thấy lời nhắc đăng nhập.
  2. Trong phần Quyền riêng tư, hãy chọn Tài khoản.
  3. Đọc toàn bộ thông báo Đóng tài khoản.
  4. Chọn hộp kiểm bên cạnh Tôi hiểu rằng hành động này không thể hoàn tác, rồi chọn Đóng tài khoản.
    • Nếu không còn sản phẩm nào trong tài khoản của bạn, bạn sẽ thấy thông báo thành công xác nhận rằng tài khoản của bạn đã đóng.
    • Nếu vẫn còn sản phẩm trong tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ nhắc bạn xóa các sản phẩm đó. Sau đó, bạn phải chờ ít nhất 24 giờ trước khi đóng tài khoản.

Lưu ý: Trong phạm vi cần thiết dựa trên các mục đích hợp pháp để thực hiện các nghĩa vụ của công ty chúng tôi, chẳng hạn như những nghĩa vụ cần thiết cho mục đích lưu giữ hồ sơ hoặc các mục đích pháp lý khác, một số dữ liệu nhất định có thể được giữ lại theo các chính sách của chúng tôi về lưu giữ tài liệu.

Thêm thông tin