Quản lý tài khoản Trợ giúp

Xóa sản phẩm trong tài khoản GoDaddy của tôi

Nếu có sản phẩm bạn không cần nữa, hãy xóa sản phẩm đó khỏi tài khoản của mình. Bạn cũng có thể tắt tính năng tự động gia hạn và sử dụng sản phẩm cho đến hết thời gian của gói đăng ký. Sau khi gói đăng ký hết hạn, sản phẩm sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn.

Cảnh báo: Sản phẩm đã bị khỏi tài khoản sẽ không thể dùng nữa và cũng không thể khôi phục được – kể cả khi gói đăng ký còn thời gian sử dụng.

 1. Bạn có định xóa bất kỳ sản phẩm nào sau đây không? Mỗi sản phẩm sẽ có các bước khác nhau để xóa hoặc hủy. Đối với sản phẩm không trong danh sách này, vui lòng chuyển đến bước tiếp theo.
 2. Truy cập vào GoDaddy, trang Gia hạn & thanh toán . Bạn có thể sẽ được nhắc đăng nhập.
 3. Bên cạnh sản phẩm hoặc miền bạn muốn xóa, hãy chọn hộp kiểm.
  chọn hộp kiểm
  • Nếu bạn xóa gói đăng ký có nhiều sản phẩm, mọi sản phẩm đều sẽ bị xóa. Bạn không thể xóa riêng từng sản phẩm.
 4. Ở đầu trang, hãy chọn Hủy gia hạn.
  chọn hủy gia hạn
 5. Vui lòng chọn Xóa sản phẩm của tôi.
  chọn xóa sản phẩm của tôi
 6. Bên cạnh mục Để hoàn tất yêu cầu, tôi xác nhận rằng tôi phải mở email và chọn "Có, tôi muốn xóa", hãy chọn hộp kiểm, sau đó chọn Gửi email.
  chọn hộp kiểm rồi chọn gửi email
  Lưu ý: Nếu bạn muốn hủy miền có Gói bảo vệ miền, bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình. Chọn Vâng, xóa sản phẩm này, rồi chọn Xác minh và xóa. Chúng tôi sẽ gửi một mã xác minh qua tin nhắn văn bản SMS hoặc ứng dụng xác thực nếu bạn đã bật tính năng xác minh hai bước (2SV) trong tài khoản trên 24 giờ. Nếu không, hãy chọn Gửi mật khẩu và chúng tôi sẽ gửi mật khẩu một lần đến địa chỉ email của người đăng ký.
 7. Khi bạn nhận được email "Bạn có chắc không?" của chúng tôi, hãy mở email và chọn Có, tôi muốn xóa! Chúng tôi sẽ đưa bạn quay về tài khoản của mình. Nếu bạn không nhận được email của chúng tôi, hãy đảm bảo rằng địa chỉ email trong hồ sơ tài khoản của bạn đã được cập nhật.
 8. Vui lòng chọn Xóa sản phẩm. Chúng tôi sẽ xác nhận rằng sản phẩm của bạn đã được xóa khỏi tài khoản. Nếu muốn, bạn hãy sử dụng hộp phản hồi để cho chúng tôi biết lý do bạn xóa sản phẩm.

Các bước liên quan