Miền Trợ giúp

Hạ cấp gói Bảo vệ miền của tôi

Hạ cấp gói Bảo vệ miền xuống tùy chọn Bảo vệ toàn miền hoặc chuyển hẳn xuống Bảo mật miền. Thông tin liên hệ miền của bạn sẽ không hiển thị trong thư mục WHOIS công khai nếu bạn không tắt Bảo mật miền. Bạn không cần hạ cấp gói Bảo vệ miền trước khi chuyển hoặc xóa miền — chúng tôi sẽ xác minh danh tính của bạn để cho phép những thao tác đó.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh các miền mà bạn sẽ cập nhật. Hoặc chọn hộp kiểm bên cạnh Tên miền rồi chọn Chọn tất cả.
  ảnh chụp màn hình nhiều miền đã chọn
 3. Chọn Các gói bảo vệ trong menu hành động, rồi chọn Hạ cấp gói bảo vệ.
  • Tùy theo kích thước màn hình, bạn có thể cần chọn menu Thêm rồi cuộn xuống để xem Các gói bảo vệ.
 4. Xem xét các tùy chọn gói bảo vệ và chọn gói phù hợp với bạn nhất.
  • Nếu bạn đang sử dụng gói Bảo vệ toàn miền, chúng tôi sẽ mặc định chuyển về tùy chọn Không bảo vệ vì đó là gói bảo vệ thấp nhất hiện có.
 5. Chọn Xác nhận hạ cấp rồi chọn Tiếp tục & xác minh.
 6. Xác minh danh tính bằng cách nhập mã duy nhất mà chúng tôi đã gửi cho bạn. Nếu bạn đã bật tính năng xác minh hai bước (2SV) trong ít nhất 24 giờ, hãy nhập mã mà chúng tôi gửi qua SMS hoặc nhập mã từ ứng dụng xác thực của bạn. Hoặc nhập mật khẩu một lần mà chúng tôi gửi đến địa chỉ email của người đăng ký.
 7. Chọn Xác minh để hoàn tất hạ cấp gói bảo vệ miền của bạn.

Bạn sẽ thấy thông báo xác nhận Thành công sau khi các thay đổi được lưu. Có thể mất tới 90 phút để nội dung cập nhật hiển thị trong tài khoản.

Các bước liên quan

Nhiều thông tin hơn